نرم افزار بازرگانی ارزی

برنامه دو زبانه بازرگانی کاکتوس از بخش های حسابداری ، انبارداری ، خرید و فروش و خزانه داری تشکیل شده است که در کنار هم یک برنامه یکپارچه را برای شرکت های بازرگانی تشکیل می دهند از امکانات اضافی این برنامه نسبت به نرم افزار بازرگانی عمومی ثبت همزمان مبالغ ریالی و ارزی می باشد بدین صورت که کاربر می تواند در تمای قسمت های برنامه حین ثبت مبلغ ریالی، معادل ارزی آن را نیز ثبت کند و گزارشات مربوطه را علاوه بر ریالی، به صورت ارزی هم دریافت کند.

درخواست پیش نمایش نرم افزار

امکانات پایه برنامه بازرگانی ارزی

بخش حسابداری

 • امکان تعریف ارزهای مختلف
 • امکان تعریف نرخ تبدیل ارز به صورت روزانه یا در لحظه
 • امکان تعریف ارزهای متفاوت
 • امکان صدور سند حسابداری ارزی ریالی یا فقط ریالی
 • گزارشگیری تراز کل و معین و تفضیلی با عناوین لاتین
 • گزارشگیری از دفاتر معین و تفضیلی به صورت ارزی
 • تهیه گزارش سود و زیان با عناوین لاتین

بخش خزانه داری

 • صدور صندوق با مبالغ ارزی و صدور سند ارزی خودکار
 • صدور چک های دریافتنی و پرداختنی با مبالغ ارزی و صدور سند ارزی خودکار

بخش خرید و فروش

 • صدور فاکتور خرید ارزی
 • صدور فاکتورفروش ارزی
 • صدور پیش فاکتور ارزی
 • گزارش از لیست فاکتورهای فروش به صورت ارزی و عناوین لاتین
 • امکان چاپ فاکتور فروش به صورت ارزی – لاتین

تصاویر

فرم نمایش تعریف ارز

نرم افزار بازرگانی ارزی
نرم افزار بازرگانی ارزی

صدور سند ارزی

نرم افزار بازرگانی ارزی

امکان گزارشگیری تراز کل و معین و تفضیلی با عناوین لاتین

نرم افزار بازرگانی ارزی
نرم افزار بازرگانی ارزی

تراز کل با عناوین فارسی

امکان گزارشگیری از دفاتر معین و تفضیلی به صورت ارزی

نرم افزار بازرگانی ارزی
نرم افزار بازرگانی ارزی

امکان صدور صندوق با مبالغ ارزی و صدور سند ارزی خودکار

نرم افزار بازرگانی ارزی