نرم افزار موسسات و اشخاص در واقع یک بانک اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات موسسات و اشخاص می باشد. در این بانک کاربر می تواند کلیه اطلاعات مهم یک موسسه یا یک فرد را ذخیره کند و اطلاعات مورد نیاز را در آن جستجو نماید و گزارشات لازم را از آن تهیه نماید.
اطلاعات درج شده در این بانک می تواند در قسمت های دیگر برنامه های کاکتوس مورد استفاده قرار گیرد. مثلا نام فروشندگان کالاها و خدمات، نام مشتریان، نام پرسنل شرکت، و غیره.
این بانک اطلاعاتی هم می تواند به صورت یک برنامه مستقل مورد استفاده قرار گیرد و هم به صورت بخشی از یک برنامه یکپارچه، مثلا برنامه انبارداری و خرید و فروش کاکتوس.

ارتباط با برنامه های دیگر

نرم فزار موسسات و اشخاص گرچه می تواند به صورت یک برنامه مستقل، به عنوان بانک اطلاعاتی اشخاص و موسسات از هر قبیل مورد استفاده قرار گیرد قابلیت آن را دارد که به عنوان بخش از یک یا چند برنامه دیگر نیز استفاده شود. در واقع این برنامه در همه نرم افزارهای کاکتوس تعبیه شده است. در برنامه حسابداری مالی، نرم افزار موسسات و اشخاص با سرفصل های تفضیلی در حسابداری مرتبط می گردد. در برنامه های انبارداری یا خرید و فروش نرم افزار موسسات و اشخاص محل ثبت اطلاعات خریداران، فروشندگان، بازاریابها، تحویل گیرندگان کالاها، ارسال کنندگان کالاها، و غیره می باشد.

امکان طبقه بندی اطلاعات

برنامه موسسات و اشخاص امکان تعریف انواع و اقسام طبقه بندی ها را به اطلاعات اشخاص و موسسات می دهد، مثلا پرسنل شرکت، مشتریان، فروشندگان، رانندگان، صاحبان کالاها، . . . کاربر می تواند به تفکیک این طبقه بندی ها گزارشات تفکیکی گرفته و گزارش را به چاپ برساند.

 درخواست پیش نمایش نرم افزار

امکانات نرم افزار موسسات و اشخاص جامع

 • ثبت اطلاعات موسسات شامل: کد، عنوان موسسه، کد اقتصادی، پست الکترونیکی، آدرس سایت، یک یا چند شماره تلفن، تلفن همراه، آدرس، کد پستی و ….
 • ثبت اطلاعات اشخاص شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، محل تولد، تاریخ تولد، جنسیت، پست الکترونیکی،ملیت، تلفن، آدرس و …
 • تعریف گروه ها و گروه بندی موسسات و اشخاص به دلخواه کاربر
 • تهیه لیست موسسات واشخاص براساس گروه های تعریف شده، به تفکیک حقیقی یا حقوقی بودن، محدود نمودن براساس کد، نام، تلفن،آدرس و …
 • امکان چاپ لیست همراه با کد، تلفن و آدرس و …
 • انتقال لیست موسسات و اشخاص به اکسل
 • قابلیت انتقال و ارسال اطلاعات بصورت پرونده های Excel, word, PDF, XML, HTML
 • امکانات سیستم برای ورود اطلاعات به صدها هزار میرسد.

امکانات نرم افزار موسسات و اشخاص عمومی و ساده

 • ورود اطلاعات مؤسسات و اشخاص در دفتر تلفن شامل کد، نام، نام مؤسسه، آدرس، شهر،‌ منطقه،‌ تلفن، فاکس، پست الکترونیکی و …
 • امکانات ثبت مقادیر زیاد اطلاعات
 • امکان جستجوی سریع کلمه (یا کلمات) یا عدد در دفتر تلفن‌
 • امکان مرتب سازی الفبایی دفتر تلفن بر اساس نام، نام مؤسسه یا سایر اطلاعات،
 • تعریف طبقه بندی مؤسسات و اشخاص و گزارش گیری به تفکیک طبقه بندی ها
 • امکان انتخاب بخشی از اسامی و چاپ اسم و تلفن لیست انتخاب شده به روی برچسب از امکانات این برنامه است.

تصاویر نرم افزار

مشخصات فردی
مشخصات فردی
 موسسه جدید
موسسه جدید
موسسات و اشخاص عمومی و ساده
موسسات و اشخاص عمومی و ساده
لیست اشخاص
لیست اشخاص

فیلم های آموزشی

آموزش نرم افزار موسسات و اشخاص جامع کاکتوس