برنامه خزانه داری کاکتوس برای ثبت کلیه تراکنش های مربوط به حساب های بانکی (دریافت و پرداخت چک، حواله بانکی دریافتی یا پرداختی، عملیات  صندوق و تنخواه) و گزارشات مربوطه می باشد.

برنامه خزانه داری، قابلیت ثبت تراکنش های بسیار زیاد دریافت ها و پرداخت های اسنادی و نقدی یک موسسه را دارد. این برنامه با امکانات قوی برای  جستجوی اطلاعات دریافت ها و پرداخت ها، سهولت کاربری را فراهم می سازد. اتصال به برنامه حسابداری و ثبت سند دریافت یا پرداخت، امکان چاپ چک، امکان راس گیری، از جمله امکانات متعدد این برنامه می باشد.

این برنامه در سه مدل جامع، عمومی،ساده عرضه می شود. مدل های جامع و عمومی از بانک اطلاعاتی SQL Server استفاده می کند و قابلیت  اجرای همزمان توسط چند کاربر می باشد. برنامه ساده از بانک اطلاعاتی Access 2003 استفاده می کند و به صورت تک کاربره قابل استفاده می  باشد. یکی از تفاوت های برنامه های جامع و عمومی در فن آوری برنامه نویسی متفاوت آن است. برنامه جامع با زبان برنامه نویسی سی شارپ  (C#) و زبان برنامه نویسی برنامه عمومی و ساده VBA می باشد.

درخواست پیش نمایش نرم افزار

امکانات پایه برنامه خزانه داری

 • تعریف انواع صندوق و تنخواه گردان
 • تعریف انواع حساب بانکی جاری، پس انداز کوتاه مدت، پس انداز بلند مدت و غیره
 • تفکیک هر حساب بانکی بر اساس انواع وضعیت های افتتاح شده، مسدود شده و بسته شده
 • تعریف دسته چک برای حساب بانکی های جاری به تعداد نامحدود
 • تعریف سایر حساب ها جهت استفاده در عملیات دریافت و پرداخت به منظور دریافت کننده و پرداخت کننده، مثلا انواع هزینه ها

دریافت و پرداخت در برنامه خزانه داری

 • ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت صندوق
 • ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت حواله بانکی
 • ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت تنخواه گردان
 • ثبت اطلاعات چک های عادی و امانی بصورت مجزا از هم به تفکیک دریافتی و پرداختی ها
 • تعریف وضعیتهای مختلف چک شامل: درحساب اسناد دریافتی یا پرداختی، در جریان وصول، وصول یا پرداخت شده، برگشت خورده، باطل شده، عودت داده شده، خرج شده، چک روز و وصول نقدی و امکان صدور سند حسابداری خودکار هر یک از وضعیت ها توسط برنامه.
 • حذف یک یا چند ردیف انتخابی از یک رسید دریافت یا پرداخت
 • حذف رسید دریافت و پرداخت مورد نظر از لیست رسیدها
 • چاپ رسید انتخابی در سه نسخه
 • صدور سند حسابداری خودکار رسید مورد نظر
 • اپ اطلاعات چک های پرداختی به روی برگه چک
 • جستجوی سریع و انتخاب دریافت یا پرداخت کننده حین صدور رسید دریافت یا پرداخت
 • تعریف شرح های پیش فرض ردیف سند حسابداری جهت دریافت یا پرداخت
 • امکان جستجوی رسیدهای دریافت و پرداخت بر اساس طرف حساب، مبالغ رسید و هر اطلاعاتی که در رسید به ثبت رسیده است
 • قابلیت انتقال و ارسال اطلاعات و گزارشات به Excel
 • تغییر وضعیت برای چک های دریافتی و پرداختی و صدور سند حسابداری خودکار برای هر تغییر وضعیت
 • دریافت و پرداخت مرکب ( صندوق، حواله بانکی و چک )

گزارشات نرم افزار خزانه داری

 • گزارش مانده حساب صندوق
 • گزارش مانده حساب بانک
 • گزارشگیری از تاریخچه چک تغییر وضعیت های یک چک
 • راس گیری از چکهای دریافتی و پرداختی
 • گزارشگیری از لیست چکهای امانی
 • گزارشگیری از سررسید چکهای دریافتی و پرداختی
 • قابلیت انتقال و ذخیره اطلاعات بصورت پرونده های Excel, word, PDF, XML, MHTML*
 • تغییر وضعیت گروهی اسناد دریافتنی
 • تعریف ارتباط هر یک از اطلاعات پایه تعریف شده در بخش خزانه داری با سرفصل های موجود در نرم افزار حسابداری جهت صدور سند حسابداری خودکار

تصاویر

لیست حساب های بانکی
لیست حساب های بانکی
 رسید دریافت چک
رسید دریافت چک
رسید دریافت صندوق
رسید دریافت صندوق
گزارش مانده حساب صندوق
گزارش مانده حساب صندوق

فیلم های آموزشی

برنامه خزانه داری جامع کاکتوس همراه با 3 فیلم آموزشی عرضه می گردد، دو نمونه از این فیلم ها در زیر آورده شده است. برای مشاهده کلیه فیلم ها از لینک زیر این بخش استفاده نمایید. شایان ذکر است در صفحه آموزش این محصول متن آموزشی نکات و شرح آموزش در قالب فرمت پی دی اف قرارداده شده است.

آموزش نرم افزار خزانه داری جامع کاکتوس | 01- اطلاعات پایه
آموزش نرم افزار خزانه داری جامع کاکتوس | 02- بخش دریافت و پرداخت