برنامه خرید و فروش عمومی یکی از سه مدل نرم افزارهای خرید و فروش کاکتوس است. این برنامه هم خرید و فروش کالا را شامل می شود و هم خرید و فروش خدمات. برای خرید و فروش کالا، این برنامه به همراه برنامه انبارداری نصب و ارائه می گردد. این برنامه برای کسب و کارهای کوچک و متوسط طراحی شده ، نصب و راه اندازی آن بسیار راحت بوده و از سهولت کاربری بسیار مناسبی برخوردار است. این نرم افزار از بخش های خرید و فروش و انبارداری تشکیل شده است.
در ادامه می توانید با بخش های مختلف برنامه خرید و فروش کاکتوس آشنا شوید:

نرم افزار خرید و فروش شامل قسمت های اساسی صدور فاکتور و پیش فاکتور و انواع و اقسام گزارشات خرید و فروش می باشد. در نرم افزار خرید و فروش می توان فاکتور خرید، پیش فاکتور، سفارش مشتری، فاکتور فروش و … صادر نمود. این قسمت از بخش انبارداری بعنوان زیر ساخت استفاده می کند. به عبارت دیگر انبارداری بخشی از قسمت خرید و فروش است که در آن اطلاعات کالاها، واحدهای اندازه گیری و انبارها تعریف می گردد.

بخش اصلی نرم افزار خرید و فروش، صدور فاکتور خرید و فروش است که در چندین مدل در این برنامه تعبیه شده است. بین فاکتورهای خرید و فروش و رسید و حواله انبار در انبارداری، یک ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. بدین معنی که با صدور رسید خرید یا حواله فروش در انبار به صورت خودکار فاکتور های خرید و فروش مربوطه در برنامه خرید و فروش صادر می گردد، که این امر به صورت بالعکس نیز صادق می باشد، یعنی با صدور فاکتور خرید یا فروش، رسید خرید یا حواله فروش مربوطه نیز به صورت خودکار صادر می گردد. بعلاوه این بخش با قسمت حسابداری نیز در ارتباط است و می توان به صورت خودکار اسناد حسابداری فاکتورهای خرید و فروش را از روی فاکتور صادر نمود. در قسمت گزاشات خرید و فروش گزارشات بسیار متنوعی براساس اطلاعات ثبت شده به صورت تفکیکی و سرجمع می توان تهیه نمود.

امکاناتی چون صدور پیش فاکتور، سفارش مشتری، فاکتور فروش موقت، تعریف بازاریاب، تعریف خدمات جهت فاکتورهای خدماتی، فروش اقساطی، فاکتور فروش ارزی، نمونه های متنوع از چاپ فاکتور فروش و … نیز در این قسمت موجود است.

درخواست پیش نمایش نرم افزار

منوی خرید و فروش کاکتوس

نرم افزار انبارداری کاکتوس شامل قسمت های اصلی تعریف اطلاعات کالا، ثبت رسید و حواله و تهیه گزارشات کاردکس و موجودی می باشد. طراحی کدینگ کالا به طور کامل در اختیار کاربر است و کاربر می تواند طبقات و سطوح مختلف کالا را در برنامه طراحی نماید.
این قسمت دارای امکانات زیادی جهت ثبت کالا در رسید و حواله می باشد کاربر می تواند براساس رسید و حواله های صادره انواع گزارشات کاردکس و موجودی مورد نیاز را تهیه نماید.
به علاوه کاکتوس آماده است تا گزارشات جدید و مورد نیاز مشتریان را در برنامه اضافه نماید همچنین در این نرم افزار انبارداری، امکاناتی مانند عملیات انبارگردانی، صدور رسید اول دوره خودکار، ثبت درخواست خرید و … موجود است.

تعاریف اطلاعات پایه در برنامه خرید و فروش

 • تعریف کالا و طبقه بندی 4 سطحی کالا
 • ثبت بارکد برای هر کالا
 • تعریف قیمت خرید ریالی و ارزی برای هر کالا
 • تعریف بیش از یک قیمت فروش برای هر کالا
 • تخصیص قیمت های فروش به مشتریان بنا بر طبقات تعریف شده برای مشتریان
 • تعریف قیمت فروش ارزی برای هر کالا
 • تعیین درصدهای مالیات و عوارض جهت محاسبات مالیات بر ارزش افزوده
 • امکان تعریف مشخصات ویژه مانند رنگ و سایز برای کالاها
 • امکان تعریف شماره سریال های دستگاه از یک نوع کالا
 • امکان تعریف نام دوم و نام خارجی برای هر کالا جهت چاپ فاکتور فروش ارزی
 • تعریف اطلاعات اشخاص شامل: نام، کد، نام موسسه، تلفن (ها)، فاکس، آدرس (ها)، پست الکترونیکی، کد اقتصادی و …
 • تعیین سقف اعتبار مشتری و اعتبار اسنادی برای هر مشتری و کنترل هریک
 • تعریف ارز و تعریف نرخ تبدیل ارز برای هر روز
 • امکان تعریف و طراحی روش های متفاوت تخفیف به مشتری براساس گروه بندی و طبقات تعریف شده

امکانات ثبت فاکتور خرید و فروش

در نرم افزار خرید و فروش کاکتوس، روش های متنوعی برای انتخاب و ثبت سریع تر و آسان تر کالا طراحی شده است که کاربر بنا بر نیاز می تواند از هر روش استفاده نماید این روش ها در فرم های فاکتور خرید و فروش و پیش فاکتور و … تعبیه شده است زیرا بخش اعظم اطلاعات این قسمت در این فرم ها ثبت می گردد.

 • صدور فاکتور خرید، مرجوعی خرید و خرید امانی
 • صدور فاکتور فروش، مرجوعی فروش و فروش امانی
 • نمایش مانده طرف حساب در فاکتور
 • امکان ثبت تخفیف در ردیف فاکتور خرید و فروش
 • امکان ثبت اضافات و کسورات ذیل فاکتور
 • تعریف توضیحات پیش فرض ذیل فاکتور
 • امکان ثبت ردیف های نامحدود برای هر فاکتور
 • تعریف انبار و بازاریاب برای فاکتور
 • تعریف درصد عوارض و مالیات برای هر کالا
 • محاسبه خودکار مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور فروش
 • چاپ فاکتور فروش بر اساس فرمت وزارت دارایی
 • فروش اقساطی و قسط بندی و کنترل عملیات پراخت اقساط
 • ثبت فاکتور خرید تجمیعی بر اساس چند رسید انبار
 • ثبت فاکتور فروش تجمیعی براساس چند حواله انبار
 • صدور یک فاکتور از چند انبار متفاوت
 • صدور فاکتور فروش خدمات و کالا
 • صدور پیش فاکتور همراه با کلیه امکانات صدور فاکتور
 • امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش
 • نمایش مانده حساب و چک های وصول نشده مشتری در ذیل فاکتور فروش

گزارشات خرید و فروش

در این بخش کاربر می تواند هر ترکیبی از کلیه گزینه های مورد نظر را انتخاب و براساس آن گزارش مورد نیاز را تهیه نماید.

نمونه ای از این گزارشات عبارت است از:

 • انواع گزارشات خرید و فروش فاکتورها
 • گزارش سود و زیان فروش برای هر کالا بر اساس قیمت خرید کالا
 • گزارشات فصلی خرید و فروش جهت ارائه به وزارت دارایی با فرمت وزارت دارایی

سایر امکانات خرید و فروش

 • ارتباط برنامه خرید و فروش با سایر نرم افزارهای کاکتوس مانند حسابداری، چک و صندوق و انبارداری
 • ثبت سفارش مشتری و فاکتور فروش موقت
 • ثبت اطلاعات قراردادها
 • ثبت اطلاعات محموله
 • فاکتورفروش موقت
 • طراحی فرمت چاپی فاکتور فروش در مدل های متفاوت
 • صدور خودکار و نیمه خودکار سند حسابداری برای فاکتورهای خرید و فروش
 • همچنین صدور قبوض صندوق و چک براساس نحوه تسویه انتخاب شده در فاکتور
 • تهیه گزارشات از ثبت سفارشات مشتری و فاکتورهای فروش موقت و پیش فاکتور به صورت کلی و جزئی شامل اطلاعات کالاهای ثبت شده در هر یک و انواع گزارش خرید و فروش کالاهای فاکتورها

مشخصات نرم افزار انبارداری را از اینجا مشاهده کنید .

امکانات خاص

 • امکان تعریف انواع ارزها و ثبت اطلاعات خرید و فروش به صورت ارزی ریالی، امکان صدور فاکتور فروش ارزی به صورت انگلیسی، امکان تهیه گزارشات فاکتورهای فروش به صورت ارزی ریالی و فارسی انگلیسی
 • امکان صدور پیش فاکتور همراه با رزرو کالای پیش فاکتور شده به مدت زمان مورد نظر

تصاویر

نرم افزار خرید و فروش جامع Copy
منوی خرید و فروش کاکتوس
نرم افزار خرید و فروش جامع Copy
اطلاعات بازاریاب
فاکتور فروش
فاکتور فروش
نرم افزار خرید و فروش جامع Copy
فرم مرتب سازی شماره های فاکتور فروش
نرم افزار خرید و فروش جامع Copy
نمونه چاپ فاکتور فروش نسخه ارائه شده وزارت دارایی
نرم افزار خرید و فروش جامع Copy
گزارش فروش کالا
نرم افزار خرید و فروش جامع Copy
تعریف تخفیف جهت استفاده در فاکتور فروش

فیلم های آموزشی

برنامه خرید و فروش عمومی کاکتوس همراه با ۵ فیلم آموزشی عرضه می گردد، دو نمونه از این فیلم ها در زیر آورده شده است. برای مشاهده کلیه فیلم ها از لینک زیر این بخش استفاده نمایید. شایان ذکر است در صفحه آموزش این محصول متن آموزشی نکات و شرح آموزش در قالب فرمت پی دی اف قرارداده شده است.

آموزش نرم افزار فروش نسخه ساده و عمومی – بخش اول
آموزش نرم افزار فروش نسخه ساده و عمومی – بخش دوم