نرم افزار حسابداری عمومی کاکتوس بر اساس تمامی موازین و استانداردهای حسابداری دوبل طراحی و پیاده سازی شده است و کاربر می تواند به صورت کاملاً آزاد چیدمان سرفصل های حسابداری را انجام دهد و بر اساس این چیدمان اسناد حسابداری لازم را صادر کند و گزارشات پایه و نیز گزارشات رایج دیگر را استخراج نماید.به علاوه در نرم افزار حسابداری کاکتوس، بخش های دیگری مانند تهیه مغایرت بانکی، طراحی گزارشات سود و زیان و ترازنامه و … برای کاربری بهتر تعبیه شده است.

درخواست پیش نمایش نرم افزار

برنامه حسابداری عمومی – تعاریف اطلاعات پایه

برنامه حسابداری – گزارشات حسابداری

برنامه حسابداری – سایر امکانات

امکانات خاص نرم افزار

تصاویر

نرم افزار حسابداری عمومی
منو نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری عمومی
فرم ثبت اطلاعات حساب تفضیلی
نرم افزار حسابداری عمومی
سند حسابداری در برنامه حسابداری
نرم افزار حسابداری عمومی
چاپ سند حسابداری
نرم افزار حسابداری عمومی
گزارشات برنامه حسابداری
نرم افزار حسابداری عمومی
گزارش تراز تفضیلی در برنامه حسابداری
نرم افزار حسابداری عمومی
مغایرت بانکی

فیلم های آموزشی

آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی – بخش اول
آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی – بخش دوم
آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی – بخش سوم
آموزش نرم افزار حسابداری نسخه ساده و عمومی – بخش چهارم