یکی از شایع ترین کاربردهای کامپیوتر، در زمینه امور مالی و حسابداری بوده است. این امر چه در مورد کامپیوتر های عظیم الجثه نیمه قرن بیستم و چه در مورد کامپیوتر های بسیار کوچک و قدرتمند کنونی صادق بوده است. نرم افزار حسابداری امروزی براساس سیستم حسابداری دوبل است که به روی انواع کامپیوتر ها قابل نصب می باشد. نرم افزار حسابداری کاکتوس نیز بر این اساس توسعه داده شده است.

این نرم افزار حسابداری در چارچوب اصول شناخته شده حسابداری دوبل امکان ثبت تراکنش های مالی موسسه را فراهم می نماید که براساس این اطلاعات انواع و اقسام گزارشات حسابداری رایج در مبحث حسابداری دوبل را عرضه می نماید. سهولت کاربری، انسجام اطلاعاتی، تنوع گزارشگیری، و استفاده از فناوری های نوین نرم افزاری، از ویژگی های نرم افزار حسابداری جامع کاکتوس می باشد.

درخواست پیش نمایش نرم افزار

سرفصل حسابها در نرم افزار حسابداری

 • امکان تعریف سرفصل حساب ها در شش سطح: گروه، کل، معین، تفضیلی و دو سطح تفضیل کمکی
 • تعیین ماهیت سرفصل های کل
 • مشخص کردن موقت یا دائم بودن هر حساب
 • تعریف انواع تفضیلی های شناور و مقید به یک معین
 • لیست سرفصل حسابها با تنوع محدوده های گزارشگیری

امکانات سند حسابداری

 • ثبت اسناد در چهار وضعیت پیش نویس،غیرقطعی، قطعی و نهایی.
 • ثبت سند برای شرکت های متعدد در یک برنامه.
 • کپی یک یا چند ردیف انتخابی از یک سند و درج آن در یک یا چند سند دیگر.
 • حذف یک یا چند ردیف انتخابی از یک سند
 • حذف موقت و دائم اسناد بصورت انتخاب گروهی.
 • بازیابی یک یا چند سند انتخابی از اسنادی که حذف موقت شده است.
 • درج بین ردیفهای سند. درج سند مابین اسناد. جستجوی سریع و انتخاب سرفصل ها حین صدور سند.
 • کنترل موازنه بودن اسناد.
 • کنترل مغایرت ماهیت سرفصل انتخاب شده حین صدور سند.
 • تعریف شرح های پیش فرض ردیف سند حسابداری.
 • امکان تعریف و پیوست ضمائم اسناد. ( PDF و عکس )
 • چاپ یک یا چند سند به صورت متوالی.
 • امکان گروه بندی اسناد حسابداری و تهیه گزارشات حسابداری براساس گروه های تعریف شده.
 • قطعی و غیرقطعی کردن اسناد بصورت انتخاب گروهی.
 • تبدیل یک یا چند سند انتخابی از حالت پیش نویس به سند عادی.
 • امکان جستجوی اسناد بر اساس سرفصل حسابها، مقادیر بدهکار و بستانکار و هر اطلاعاتی که در سند به ثبت رسیده است.
 • بستن حساب های موقت و صدور سند اختتامیه به صورت خودکار.
 • صدور خودکار سند افتتاحیه از روی سند اختتامیه سال قبل.
 • مرتب سازی شماره اسناد.
 • مرتب سازی شماره عطف.
 • تبدیل اسناد عادی به سند مرکب ماهانه یا روزانه.

امکانات گزارش گیری در نرم افزار حسابداری

 • همراه با نمایش تعداد ردیف های سند مربوط به سرفصل جابجائی بین گزارشات (انواع ترازها و دفاتر) و بازگشت به سند (مرور حساب ها)
 • قابلیت انتقال و ارسال اطلاعات و گزارشات بصورت پرونده های Excel, word, PDF, XML, MHTML
 • گزارشگیری از مانده حساب اشخاص در دو سطح معین و تفضیلی
 • گزارش خلاف ماهیت سرفصل ها برای مانده حساب و گردش طی سال به تفکیک هر سرفصل. گزارش صورتحساب مشتری
 • گزارش شرح عملیات روزانه

سایر امکانات نرم افزار حسابداری

 • انتقال گردش حساب از یک سرفصل به سرفصل دیگر
 • تغییر فرم سند حسابداری
 • چاپ افراد و سمت های تایید کننده سند حسابداری
 • کنترل ماهیت سرفصل ها هنگام ثبت سند حسابداری
 • ثبت سند موازنه نشده با تایید مدیریت
 • طراحی گزارش ترازنامه به تعداد نامحدود به انتخاب کاربر
 • طراحی گزارش دلخواه براساس سرفصل های حسابداری به تعداد نامحدود به انتخاب کاربر
 • امکان تعریف چند شرکت
 • تعریف بازه سال مالی برای هر شرکت
 • انتقال سرفصل حسابها و سایر اطلاعات پایه از یک سال مالی به سال مالی جدید
 • درختواره سرفصل حسابها و امکان گزارش گیری از این درختواره
 • اتصال آنلاین به نرم افزار از نقاط جغرافیایی متفاوت ( به صورت آنلاین )درون آوری اطلاعات اسناد از فایل اکسل تهیه گزارشات بین دوره ای عدم لحاظ کردن سال مالی در گزارشات برای موسسات پیمانکاری

امکانات خاص

 • اتصال آنلاین به نرم افزار از نقاط جغرافیایی متفاوت ( به صورت آنلاین )
 • درون آوری اطلاعات اسناد از فایل اکسل
 • تهیه گزارشات بین دوره ای
 • عدم لحاظ کردن سال مالی در گزارشات برای موسسات پیمانکاری

تصاویر

نرم افزار حسابداری جامع در یک نگاه
نرم افزار حسابداری جامع در یک نگاه
 سند حسابداری
سند حسابداری
فرم سند حسابداری
فرم سند حسابداری
فرم گزارش دفاتر
فرم گزارش دفاتر
نمونه گزارش دفتر کل
نمونه گزارش دفتر کل
نمونه گزارش دفتر روزنامه
نمونه گزارش دفتر روزنامه
نمونه گزارش ترازنامه
نمونه گزارش ترازنامه
نمونه گزارش مانده حساب اشخاص
نمونه گزارش مانده حساب اشخاص

صفحه تنظیمات نرم افزار حسابداری کاکتوس
صفحه تنظیمات نرم افزار حسابداری
صفحه تنظیمات نرم افزار حسابداری کاکتوس
صفحه تنظیمات نرم افزار حسابداری

فیلم های آموزشی

برنامه حسابداری جامع کاکتوس همراه با 13 فیلم آموزشی جهت مشاهده آنلاین کاربران عرضه می گردد. به عنوان نمونه تعدادی از این فیلم ها در زیر آورده شده است. برای مشاهده کلیه فیلم ها از لینک مربوطه در قسمت پایینی این فیلم ها استفاده فرمایید. شایان ذکر است در صفحه آموزش این محصول، متن توضیحات اشاره شده در این فیلم ها نیز در قالب PDF جهت سهولت بیشتر کاربران قرارداده شده است.

آموزش نرم افزار حسابداری جامع کاکتوس | سرفصل حساب ها – حساب کل
آموزش نرم افزار حسابداری جامع کاکتوس | سرفصل حساب ها – گروه حساب ها
آموزش نرم افزار حسابداری جامع کاکتوس | 2- بخش سند حسابداری
آموزش نرم افزار حسابداری جامع کاکتوس | 3- بخش گزارشات مالی