نرم افزار انبارهای عمومی

مقدمه

انبارهای عمومی به بنگاه هایی اطلاق می گردد که عهده دار دریافت، نگهداری و توزیع کالاهای دیگران می باشند.

گردش کار در این بنگاه ها بدین قرار است که صاحب کالا کالای خود را برای نگهداری موقت برای بنگاه ارسال می کند. سپس در زمان های متفاوت از بنگاه دار درخواست می کند که تمام یا بخشی از کالای ارسالی را برای مشتری خود ارسال نماید. بنگاه دار در ازاء این خدمات، برای صاحب کالا فاکتور صادر می کند.

برای مشاوره فروش و دریافت لیست قیمت در واتس اپ شرکت کاکتوس کامپیوتر به شماره 09217696024 پیام دهید یا اینکه با شماره های 44099126 – 44098278 – 44098449 – 44960691 واحد فروش کاکتوس کامپیوتر تماس حاصل فرمایید.

در گردش کار کلی بالا، مسائل بسیار متنوع و ریزی وجود دارد.مسائل ریز در گردش کار فوق در چند مبحث به شرح زیر مطرح می گردد:

مبحث کالا و صاحب کالا در انبارهای عمومی

در بسیاری از موارد صاحب کالا می خواهد ارسال یک کالا طی چند نوبت مختلف از هم تفکیک شود. مثلا یک تاجر کاغذ، طی چند ماه چندین محموله از یک کاغذ مشخص را برای انبار عمومی ارسال می کند .

در زمانی فرستنده به بنگاه دار اعلام می کند که به طور مثال از محموله دومی که ارسال کرده به میزان مشخصی برای فردی مشخص از آن کاغذ ارسال گردد در اینجا باید بدانیم که چه تعداد کالاهایی با چه مشخصاتی مربوط به محموله دوم هستند بعبارت دیگر نرم افزار باید قابلیت تفکیک کالاهای موجود در انبار عمومی را براساس محموله مربوطه دارا باشد. در نرم افزار انبارهای عمومی کاکتوس هر محموله با یک شماره حواله تاجر ثبت شده و تفکیک محموله های متفاوت یک کالا انجام می شود.

مبحث هزینه های درگیر در یک شرکت انبارهای عمومی

نگهداری کالا در انبارهای عمومی هزینه های متنوعی را درگیر می کند. این هزینه ها شامل اقلامی مانند هزینه انبارداری، هزینه حمل، هزینه باسکول، هزینه سوخت، و اقلام دیگری می باشد. البته در تمامی گردش کارها تمامی این هزینه ممکن است مطرح نباشد. در هر صورت برنامه باید قادر باشد هزینه های درگیر را ثبت و درصورت لزوم سند حسابداری مربوطه را صادر کند.

خدمات تکمیلی در انبارهای عمومی

در برخی موارد صاحب کالا از بنگاه دار می خواهد که خدماتی به روی کالاهایش انجام گیرد و پس از آن کالا برای طرف حساب ارسال گردد. بعنوان مثال درخواست می کند که مثلا رول ورق استیل نگهداری شده را در قطع های مشخص برش دهد. با توجه به این نیازهای احتمالی برنامه باید توانایی تعریف و ثبت خدمات را داشته باشد و به ازاء ارائه این خدمات به صاحب کالا بتواند برای صاحب کالا صورت حساب صادر کند.

بلحاظ این مسایل تولید نرم افزار ویژه برای این بنگاه ها ضروت پیدا کرده است. برنامه حاضر تحت نام حسابداری بنگاه های امانی، یا حسابداری انبارهای عمومی پاسخگوی این نیاز می باشد.

ارتباط با حسابداری در نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی

یکی از قابلیت های مهم در نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی ارتباط آن با بخش حسابداری مالی می باشد. همانگونه که در بالا امده، در عملیات نگهداری و ارسال کالاهای صاحبان کالا هزینه های متنوعی درگیر است که برخی از این هزینه های به حساب صاحب کالا ثبت می گرد، برخی به حساب تحویل گیرنده کالا ثبت می گردد و برخی برای بنگاه دار هزینه می شود. بعلاوه درآمدهای بنگاه داری، و نیز احیانا خدماتی که بنگاه دار به صاحب کالا ارائه می کند نیز لازم است به حساب درآمدهای بنگاه دار سند بخورد.

در دنیای واقعی نحوه سند خوردن این درآمده ها و هزینه های مختلف در حسابداری می تواند بسیار متنوع باشد. در برنامه حسابداری کاکتوس که بخشی از نرم افزار انبارهای عمومی است امکان ویژه ای به نام حساب های رابط تعبیه شده که توسط آن کاربر می تواند دقیقا مشخص کند هر یک از هزینه ها و درآمدهای فوق الذکر به چه حسابی منظور گردد. بدین قراز زمانی که کاربر برای یک محموله خروجی از بنگاه صدور سند حسابداری می کند دقیقا برای هزینه های و درآمدهای مربوطه ردیف های لازم بدهکار و بستانکار در سند حسابداری ثبت شده، امکان گزارش گیری برای مدیریت مالی موسسه فراهم می شود.

با توجه به ویژگی های فوق الذکر برای نرم افزار انبارهای عمومی، این برنامه به صورت یک نرم افزار یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده است. اجزا کلی این نرم افزار عبارتند از:

 • امکان تعریف و تفکیک یک کالا براساس محموله تاجر
 • امکان تعریف وسائط نقلیه و رانندگان
 • امکان تعریف ثبت مشخصات کالای ورودی به بنگاه برای صاحب کالا
 • امکان تعریف هزینه های درگیر برای ورود کالا به بنگاه
 • امکان صدور سند حسابداری برای ورود کالا به بنگاه. در این سند بستانکاری راننده، بستانکاری بنگاه دار و بدهکاری صاحب کالا به ازاء هزینه های درگیر به ثبت می رسند
 • ارائه گزارش عملکرد رانندگان
 • امکان ثبت خروج کالا از انبارعمومی به سفارش صاحب کالا و تحویل به طرف حساب صاحب کالا
 • امکان ثبت خدمات بنگاه دار به صاحب کالا (مانند برش، جوشکاری، بسته بندی و غیره)
 • امکان ثبت هزینه های درگیر در خروج کالا از بنگاه و ثبت سند حسابداری مربوطه در بخش حسابداری

امکانات متنوع فوق الذکر برای بخش اختصاصی انبارعمومی است. این بخش اختصاصی همراه  با برنامه های حسابداری مالی، خزانه داری، و خرید و فروش و انبارداری مجموعه یکپارچه را تشکیل می دهد که نام نرم افزار انبارهای عمومی به آن اطلاق شده است. قسمت های حسابداری ماالی، خزانه داری، خرید و فروش و انبارداری همان است که در برنامه  بازرگانی عمومی کاکتوس توضیح داده شده است. در قسمت های زیر به توضیح بخش اختصاصی برنامه که همان ثبت ورود کالا به انبار عمومی و خروج از آن و گزارشگیری های مربوطه به آن  و توضیح بخشی از امکانات برنامه حسابداری بسنده شده است.

امکانات بخش کالاهای وارده به انبار در نرم افزار انبارهای عمومی

اطلاعات کالاهای ارسالی ، فرستنده و …

 • اطلاعات کالاهای ارسالی ، فرستنده و …
 • امکان ثبت حواله تاجر ( تفکیک محموله های ارسالی )
 • امکان ثبت تاریخ
 • امکان ثبت شماره بارنامه
 • امکان ثبت صاحب کالا
 • امکان ثبت باربری
 • امکان ثبت پلاک خودرو / راننده
 • امکان ثبت مبدا
 • امکان ثبت ساعت
 • امکان ثبت کالاها به تفکیک انبار ها با مراکز انبار متعدد
 • امکان ثبت مقدار کالاها با دو واحد مختلف و گزارش گیری بر اساس آنها
 • امکان نمایش موجودی هر کالا هنگام ثبت وارده انبار
 • امکان ثبت وزن فرستنده
 • امکان ثبت وزن گیرنده
 • امکان ثبت وزن با بار و وزن خالص و وزن خالی
 • امکانات ثبت خدمات ارائه شده :
 • امکان ثبت هزینه خرج انبار
 • امکان ثبت هزینه تخلیه بار
 • امکان ثبت هزینه باسکول
 • امکان ثبت هزینه اضافه کاریه
 • امکان ثبت هزینه پس کرایه
 • امکان ثبت هزینه کرایه پرداختنی
 • امکان ثبت هزینه کمیسیون
 • و سایر هزینه ها
 • سایر امکانات نرم افزار انبارهای عمومی
 • امکان ثبت سند حسابداری اتوماتیک
 • امکان ثبت رسید انبار
 • امکان ثبت اطلاعات پرداختی
 • مانده قبلی ، نحوه دریافت ، مقدار دریافت نقدی و تعیین صندوق مورد نظر ، مقدار واریز به حساب و تعیین حساب بانکی مورد نظر
 • امکان ثبت طرف حساب
 • گزارشات
 • امکان گزارش گیری بر اساس تاریخ
 • امکان گزارش گیری بر اساس صاحب کالا
 • امکان گزارش گیری بر اساس سال عملیاتی
 • امکان گزارش گیری بر اساس کالا
 • امکان گزارش گیری به تفکیک هزینه ها و اطلاعات کالا ها شامل :
 • امکان گزارش گیری هزینه ها شامل :
 • تاریخ ، شماره ورودی ، صاحب کالا ، باربری ، مبدا ، شماره بارنامه / شماره رسید انبار ، خرج انبار ، تخلیه ، باسکول ، اضافه کرایه ، پس کرایه ، کرایه پرداختنی ، سایر هزینه ها و توضیحات
 • امکان گزارش گیری اطلاعات کالاها شامل :
 • تاریخ ، شماره ورودی ، صاحب کالا ، باربری ، مبدا ، شماره بارنامه / شماره رسید انبار ، کالا ، مقدار ، واحد مقدار ، وزن ، واحد وزن و توضیحات
 • امکانات بخش کالاهای خروجی از انبار در نرم افزار انبارهای عمومی
 • اطلاعات کالاهای خارج شده ، گیرنده و …
 • امکان ثبت تاریخ
 • امکان ثبت مقصد
 • امکان ثبت صاحب کالا
 • امکان ثبت باربری
 • امکان ثبت صاحب فعلی
 • امکان ثبت اطلاعات وسیله نقلیه
 • امکان ثبت کالاها به تفکیک انبار ها با مراکز انبار متعدد
 • امکان ثبت مقدار کالاها با دو واحد مختلف و گزارش گیری بر اساس آنها
 • امکان نمایش موجودی هر کالا هنگام ثبت وارده انبار
 • امکان ثبت مقدار و وزن
 • امکان ثبت وزن با بار و وزن خالص و وزن خالی
 • امکان ثبت تحویل گیرنده
 • امکانات تعریف و ثبت خدمات ارائه شده :
 • امکان تعریف عناوین خدمات
 • امکان تعریف واحد خدمات
 • امکان تعریف قیمت پایه خدمات
 • امکان ثبت مقدار خدمات ارائه شده
 • سایر امکانات نرم افزار انبارهای عمومی
 • امکان ثبت سند حسابداری اتوماتیک
 • امکان ثبت حواله انبار
 • امکان ثبت اطلاعات پرداختی شامل :
 • مانده قبلی ، نحوه دریافت ، مقدار دریافت نقدی و تعیین صندوق مورد نظر ، مقدار واریز به حساب و تعیین حساب بانکی مورد نظر
 • امکان ثبت تحویل گیرنده
 • گزارشات
 • امکان گزارش گیری بر اساس تاریخ
 • امکان گزارش گیری بر اساس صاحب کالا
 • امکان گزارش گیری بر اساس سال عملیاتی
 • امکان گزارش گیری بر اساس کالا
 • امکان گزارش گیری خدمات ارائه شده و هزینه های آن شامل :
 • تاریخ ، شماره خروجی ، صاحب کالا ، باربری ، مبدا ، شماره بارنامه / شماره حواله انبار ، خدمات انجام شده ، مقدار ، واحد ، قیمت واحد ، قیمت کلی تخلیه و توضیحات
 • امکان گزارش گیری اطلاعات کالاها شامل :
 • تاریخ ، شماره خروجی ، صاحب کالا ، باربری ، مبدا ، شماره بارنامه / شماره حواله انبار ، کالا ، مقدار ، واحد مقدار ، وزن ، واحد وزن و توضیحات
 • بخش از امکانات برنامه حسابداری موجود در نرم افزار انبارهای عمومی
 • تراکنش های مالی متنوع در گردش کار انبارهای عمومی نیازمند یک برنامه حسابداری مالی دوبل کامل می باشد. برنامه حسابداری کاکتوس بعنوان بخشی از برنامه یکپارچه انبارهای عمومی عهده دار این نقش می باشد. اهم گزارشات قابل استخراج از این برنامه عبارتند از:
 • گزارش سود و زیان عملکرد بنگاه. این گزارش می تواند به تفکیک پروژه های بنگاه نیز استخراج گردد.
 • گزارش بدهکاری طلب کاری صاحبان کالا. این گزارش در قالب دفتر تفضیلی صاحبان کالا عرضه می گردد.
 • گزارش ریز هزینه های بنگاه
 • گزارش ریز درامدهای بنگاه به تفکیک درآمدهای انبارداری و درآمدهای ارائه خدمات به صاحبان کالا.
 • گزارش مانده حساب طرف های حساب، شامل صاحبان کالا، پرسنل موسسه، منابع خرید و غیره.
 • انواع گزارشات استاندارد برنامه حسابداری مالی شامل: ترازنامه، تراز کل، معین، و تفضیلی، دفتر کل، دفتر معین، و دفتر تفضیلی

تصاویر

فرم اطلاعات کالاهای وارده به بنگاه امانی

نرم افزار انبارهای عمومی

سند حسابداری مربوط به خدمات ارائه شده برای محموله وارده

نرم افزار انبارهای عمومی

رسید انبار جهت افزایش موجودی کالاهای وارده در انبار

نرم افزار انبارهای عمومی

فرم گزارش کالاهای وارده به انبار عمومی

نرم افزار انبارهای عمومی

فرم اطلاعات کالاهای خارج شده از بنگاه امانی

نرم افزار انبارهای عمومی

سند حسابداری مربوط به خدمات ارائه شده هنگام خروج کالا از انبار

نرم افزار انبارهای عمومی

حواله انبار جهت کاهش موجودی کالاهای خارج شده از انبار

نرم افزار انبارهای عمومی

گزارش کالاهای خارج شده از انبار

نرم افزار انبارهای عمومی

نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی

نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی برای کسانی که انبارهای عمومی دارند بسیاری کاربردی و ضروری است. به طور کلی کسانی که انبارهای عمومی دارند انبار خود را به صورت موقت در اختیار کسانی که دارای کالا هستند، قرار میدهند. آنها در ازای میزان مساحتی که در اختیار افراد قرار میدهند و همچنین بر اساس اینکه چه مدت کالا در انبار میماند، از آنها هزینه دریافت میکنند. اگر شما نیز چنین انبارهایی دارید برای اینکه مدیریت بهتر داشته باشید و راحت تر بتوانید مسائل مربوط به این کار را انجام دهید برنامه انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی را تهیه کنید. کاکتوس نسخه ای از این نرم افزار را برای فروش ارائه میدهد که ویژگیهای خوبی دارد و امکانات زیادی را در اختیار شما قرار میدهد. اگر قصد خرید آن را دارید به شما پیشنهاد میدهیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا هر آنچه لازم است در مورد آن بدانید را به شما بگوییم. همچنین در مورد نسخه تستی رایگان آن نیز به شما اطلاعاتی را خواهیم داد که قطعا برایتان جالب است. این نسخه میتواند شما را در تصمیم گیری بهتر در هنگام خرید کمک کند.

برای مشاوره فروش و دریافت لیست قیمت در واتس اپ شرکت کاکتوس کامپیوتر به شماره 09217696024 پیام دهید یا اینکه با شماره های 44099126 – 44098278 – 44098449 – 44960691 واحد فروش کاکتوس کامپیوتر تماس حاصل فرمایید.

چرا از نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی باید استفاده کنید؟

قبل از اینکه به بیان ویژگیهای این نرم افزار بپردازیم در مورد اینکه چرا وجود آن برای شما ضروری است، صحبت میکنیم. این نرم افزار به شما این امکان را میدهد که به راحتی بتوانید امور را سازماندهی کنید. وقتی حرف از تحویل کالا میشود یعنی یک مسئولیت سنگین بر دوش شما است که بتوانید آن را انجام دهید. مهمترین مسئله این است که کالایی در انبار گم نشود. انسان در کار میتواند گاهی دچار خطای انسانی شود که در نتیجه ی خستگی و شلوغی زیاد ایجاد میشود. هرچند این اشتباهات به صورت عمدی نیست اما در نهایت بر روی کیفیت کار تاثیر میگذارد. زمانی که انبار امانی راه اندازی میکنید قطعا دلتان نمیخواهد بعد از مدت کوتاهی به دلیل اینکه افراد بر اثر کار نکردن دقیق به شما بی اعتماد میشوند ضربه ببینید. هر کسی میخواهد کارش در نهایت موفقیت آمیز باشد. نرم افزارها امروزه به بازار آمده اند تا در این راستا به شما کمک کنند. پس قبل از هر چیز این نرم افزار میتواند به شما در جلب اعتماد بیشتر مشتریانتان کمک کند که در نتیجه باعث موفقیت شما در کار میشود. حال که ضرورت وجود آن را برای موفق شدن در کار دانستید سراغ امکانات نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی کاکتوس میرویم.

امکانات نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی کاکتوس

یک سری از امور که شما با آن درگیر هستند مثل مبحث کالا و صاحب کالا، مبحث هزینه های درگیر و خدمات تکمیلی مواردی هستند که ابتدا به آنها میپردازیم. نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی به شما این امکان را میدهد که در زمان معین و بر اساس مقداری که صاحب کالا تعیین کرده برای شخصی کالا ارسال کنید. برای این کار نیاز به این است که شما در نرم افزار برای هر تاجر که کالا در انبار شما میگذارد یک شماره حواله مخصوص داشته باشید و در آن نیز بتوانید هر کالا را به صورت جدا از هم در تاریخ های متفاوت برای اشخاص ارسال کنید. این ویژگی به طور کامل در نرم افزار مربوطه موجود است. مبحث بعدی مربوط به هزینه ها است. همانطور که گفته شد بر حسب یک سری از پارامترها شما باید به حساب هزینه ها بپردازید که این نرم افزار به شما کمک میکند به راحتی این کار را انجام دهید و سپس فاکتور را برای حسابرسی ارسال کنید. در مورد سایر خدمات نیز باید بگوییم گاهی اوقات صاحبان کالا از شما میخواهند شما قبل از اینکه کالا را ارسال کنید یک سری کار روی آن انجام دهید. نرم افزار طوری طراحی شده است که برای وارد کردن این اطلاعات نیز بخش های مخصوص داشته باشید.

ثبت کامل اطلاعات کالای ورودی به انبار امانی

یکی از مهمترین ویژگیهایی که شما احتمالا میخواهید در مورد آن بدانید این است که در نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی میشود تمام اطلاعات کالای ورودی را وارد کرد؟ جواب مثبت است. شما هر اطلاعات در مورد کالا که فکر آن را بکنید به راحتی میتوانید در نرم افزار وارد کنید. این اطلاعات شامل مواردی همچون امکان ثبت تاریخ، امکان ثبت نام صاحب کالا و خود کالا، امکان ثبت وزن کالا و مقدار آن و هر آنچه که لازم باشد، است. این بدان معنا است که این نرم افزار جز نرم افزارهای انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی کامل است که با وجود آن نیاز به نرم افزارهای دیگر ندارید.

یکپارچگی در نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی کاکتوس

مبحث یکپارچگی بسیار مهم است. نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی به صورت یکپارچه عمل میکند. شما زمانی که امکانات بالا در اختیارتان قرار میگیرد در نهایت باید هزینه نهایی را برای بخش حسابداری انتقال دهید. این نرم افزار با بخش حسابداری ارتباط دارد. پس از اینکه اطلاعات موجود برای بخش حسابداری ارسال شد آن بخش میتواند هزینه را تعیین کند. از سری امکاناتی که بخش حسابداری دارد شامل مواردی چون ارائه گزارش عملکرد رانندگان، امکان صدور سند برای کالایی که به انبار وارد میشود، گزارش مانده حساب ها و بسیاری موارد دیگر است که به راحتی امور را برای شما انجام میدهد.

برنامه انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی رایگان

به احتمال زیاد اگر بدانید میتوانید برای آشنایی بیشتر نسخه تستی این نرم افزار را به صورت رایگان تهیه کنید، خوشحال میشوید. کاکتوس نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی رایگان را به صورت تستی در اختیار شما قرار میدهد تا به صورت حقیقی با نرم افزار کار کنید و با آن از نزدیک آشنا شوید. این نسخه تستی تا چندین فاکتور به شما اجازه ثبت میدهد تا به طور کامل هر آنچه لازم است را در مورد آن یاد بگیرید. بعد از اینکه با آن آشنایی پیدا کردید میتوانید برای خرید آن اقدام کنید. برای اینکه این نسخه تستی را دریافت کنید میتوانید فرم مخصوص را پر کرده تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. نرم افزار را به صورت رایگان بر روی سیستم شما ثبت میکنیم تا با آن کار کنید. به این صورت میتوانید به صورت کامل هر آنچه باید در مورد نرم افزار بدانید را متوجه میشوید. با کار کردن با نرم افزار تستی متوجه خواهید شد هر آنچه مورد نیاز شما است در نرم افزار حضور دارد و مهمتر از آن کار با آن آسان است و لازم نیست برای اینکه با آن کار کنید دردسر بکشید. بهترین نرم افزارها آنهایی هستند که کارایی بالا و کاربری آسان داشته باشند که کاکتوس در هنگام طراحی و برنامه نویسی این نرم افزار هر دو آنها را در نظر داشته است تا بهترین را در اختیار شما قرار دهد.

خرید نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی از کاکتوس

در انتها میخواهیم در مورد خدماتی که کاکتوس در هنگام خرید نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی از آن به شما ارائه میدهد کمی صحبت کنیم. زمانی که نرم افزار را از ما خریداری میکنید نرم افزار شما تحت پشتیبانی کامل ما قرار میگیرد. هرگاه مشکلی پیش آمد به راحتی میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید و مشکل را برای شما برطرف کنیم. از طرفی سال اولی که نرم افزار را خریداری میکنید پشتیبانی کاملا به صورت رایگان است و لازم نیست شما در ازای خدماتی که به شما ارائه میدهیم، پولی پرداخت کنید. همچنین زمانی که نرم افزار را خریداری میکنید به صورت رایگان آن را بر روی سیستم شما از راه دور نصب خواهیم کرد و نیاز نیست نگران نصب آن باشید. همچنین پس از خریداری دو جلسه به شما آموزش داده میشود تا بتوانید کار کردن با نرم افزار را یاد بگیرید. با توجه به این موارد زمانی که کاکتوس را برای خرید انتخاب میکنید یک خرید خوب را تجربه خواهید کرد. مهمتر از آن این است که چون قبل از خرید نسخه تستی آن را مورد آزمایش قرار دادید خیالتان از بابت اینکه قرار است چه نرم افزاری داشته باشید راحت است.

نتیجه گیری

نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی به موفقیت شما در کار خود کمک خواهد کرد. شما میتوانید مدیریت بهتری را با داشتن این نرم افزار بر کار خود داشته باشید در نتیجه با جلب اعتماد مشتریان خود روز به روز پیشرفت بیشتری میکنید. این نرم افزار هر آنچه در زمینه ثبت اطلاعات، ارسال کالا، تفکیک کالاها، تعیین هزینه ها و بسیاری موارد دیگر که لازم دارید را در اختیار شما قرار میدهد. تمام این امکانات را نیز زمانی که نرم افزار به صورت تستی در اختیار شما قرار میگیرد میتوانید مورد بررسی قرار دهید تا با اطمینان به خرید از ما بپردازید. با توجه به تمام اینها هم اکنون میتوانید وارد سایت شوید و برای دریافت نسخه تستی اطلاعات خود را وارد کنید یا با ما تماس حاصل کنید تا آن را برای شما ارسال نماییم و در نتیجه با بررسی کامل آن برای خرید آن از کاکتوس اقدام کنید. کاکتوس در کنار نرم افزار با کیفیت بالا، کیفیت در خرید را نیز برای شما تضمین میکند.