نرم افزار انبارداری و تولید کاکتوس ویژه کارگاه ها و کارخانجات تولیدی و صنعتی عرضه شده است . در این برنامه کاربر می تواند ورود و خروج کالاهای مصرفی و محصولات تولیدی کارگاه یا کارخانه را ثبت کرده و گزارش گیری کند. بخش تولید برنامه به کاربر امکان می دهد تا فرآیند تولید محصول خاص را در برنامه تعریف و آن را برای میزان تولید یک محصول خاص به اجرا بگذارد.

نرم افزار انبارداری و تولید کاکتوس در دو مدل عمومی و ساده عرضه می شود.

این نرم افزار شامل نرم افزار های انبارداری و تولید می باشد که در کنار هم یک نرم افزار انبارداری با امکانات تولید را برای شرکت های تولیدی تشکیل می دهند.

 

 

برای آشنایی با محاسبات قیمت تمام شده در برنامه تولید مدل عمومی می توانید از این لینک ( نرم افزار انبارداری صنعتی )  استفاده کنید.

نرم افزار انبارداری و تولید ( مدل عمومی )

نرم افزار انبارداری و تولید

تصاویر

برای مشاهده تصاویر بخش انبارداری از این قسمت استفاده کنید همچنین تصاویر بخش تولید در زیر آورده شده است .

منوی قسمت تولید نرم افزار انبارداری و تولید کاکتوس

نرم افزار انبارداری و تولید

فرم تعریف هزینه های سربار

نرم افزار انبارداری و تولید

فرم اصلی فرمول تولید

نرم افزار انبارداری و تولید

گزارش بهای تمام شده محصول

نرم افزار انبارداری و تولید

فرم تهیه گزارش موجودی کالای مورد نیاز جهت تولید (BOM) با امکان انتخاب فرمول، نام انبار و مقدار محصول مورد نظر.

نرم افزار انبارداری و تولید