نرم افزار اموال مقداری و انبارداری گردش اموال در یک موسسه را ثبت و گزارش می کند. ثبت ورود و خروج اموال، پلاک کوبی، استقرار اموال در ادارات و قسمت های مختلف موسسه و گزارشات مربوطه اجزا کلیدی این برنامه است.
یکی از مهمترین ویژگی های این نرم افزار سهولت کاربری آن می باشد. کاربر براحتی می تواند کلیه اطلاعات را در آن ثبت کند و براساس اطلاعات وارده هرگونه گزارشی را تهیه کند.
این برنامه محدودیتی از نظر تعریف تنوع اموال و پلاک کوبی ها، مکان های استقرار اموال و تعداد تراکنش های ورود، جابجایی و خروج اموال ندارد.
شایان ذکر است که این برنامه فقط به مساله مقداری اموال می پردازد و دارای محاسبات استهلاک اموال نیست. تماس با بخش فروش

نرم افزار اموال مقداری و انبارداری

جایگاه نرم افزار اموال

در موسسات و شرکت های بزرگ رصد ورود و خروج و توزیع اموال در ادارات و مکان های مختلف حایز اهمت فراوان است. این اموال می تواند بخش مهمی از سرمایه شرکت را شامل باشد و عدم کنترل آن می تواند می تواند موجب حیف و میل، خرابی و اسقاط بخشی مهم از سرمایه های شرکت گردد. در اینجاست که استفاده از نرم افزار اموال اهمیت خود را نمایان می سازد.

 

الزامات نرم افزار اموال

نرم افزار اموال و انبارداری کاکتوس پاسخگوی الزامات زیر می باشد:

 • قابلیت ثبت اطلاعات اموال
 • قابلیت تولید پلاک اموال و ثبت پلاک کوبی اموال
 • قابلیت تعریف ادارات موسسه یا شرکت، قابلیت تعریف اطاق ها و مکان های هر اداره در موسسه یا شرکت
 • قابلیت توزیع اموال در اطاق ها یا مکان های ادارات موسسه یا شرکت
 • قابلیت عودت اموال توزیع شده
 • قابلیت اسقاطی کردن اموال
 • قابلیت گزارش گیری از اموال توزیع شده براساس کد اموال، شماره پلاک اموال، مکان دریافت کننده، پرسنل دریافت کننده و غیره
 • سهولت کاربری برنامه
 • سرعت بالای گزارش گیری در برنامه

ورود اطلاعات پایه

 • اطلاعات انبارها
 • اطلاعات واحدهای اندازه گیری
 • اطلاعات کالاها (کلیه کالاهای اموالی و غیر اموالی)
 • اطلاعات واحدهای موسسه (واحدهای دریافت کننده اموال)
 • اطلاعات اشخاص (کلیه اشخاص تحویل گیرنده اموال، ارسال کنندگان کالا یا اموال، و . . .

ثبت ورود، و خروج اموال

 • ثبت اطلاعات خرید اموال، و مرجوعی خرید اموال
 • ثبت اطلاعات قیض رسید اموال
 • ثبت اطلاعات خروج اموال از یک انبار به انبار دیگر یا به واحد های موسسه

پلاک کوبی و توزیع اموال

 • تخصیص شماره سریال و پلاک کوبی اموال
 • توزیع اموال در ادارات و واحدهای موسسه

گزارشات

 • گزارشات خرید اموال،
 • گزارشات رسید اموال،
 • گزارشات کاردکس اموال، گزارشات موجودی اموال
 • گزارشات سریال و پلاک اموال
 • تاریخچه گردش اموال و محل استقرار آن

تصاویر

در ادامه نمومه هائی از ثبت اطلاعات پایه نمایش داده شده است:

نمونه ثبت اطلاعات کالا

نرم افزار اموال مقداری و انبارداری

تعریف اطلاعات ادارات و موسسات

نرم افزار اموال مقداری و انبارداری

اطلاعات مکان ها و قسمت های مختلف یک واحد یا اداره موسسه در قسمت جداگانه ذخیره می گردد. در فرم زیر نمونه نحوه ثبت اطلاعات مکان ها و قسمت های مختلف یک شرکت یا موسسه نمایش داده شده است:

نرم افزار اموال مقداری و انبارداری

ثبت رسید اموال

برنامه اموال مقداری بر اساس یک برنام انبارداری کامل عمل می کند. در برنامه انبارداری امکانات متنوعی برای ثبت انواع رسید و حواله انبار و گزارشگیری از اطلاعات وارده می باشد. ثبت رسید اموال به یک انبار در فرم رسید انبار انجام می شود. همزمان با ثبت رسید اموال برای هر یک از اموال یک شماره سریال منحصر به فرد تخصیص داده می شود. بعنوان مثال اگر 10 دستگاه کامپیوتر یکسان به انبار رسید شود برای هر کامپیوتر یک شماره سریال داده می شود. در شکل زیر نمونه ثبت رسید اموال در فرم مربوطه نمایش داده شده است

نمونه فرم رسید اموال به انبار

نرم افزار اموال مقداری و انبارداری

پلاک کوبی

با رسید اموال به انبار می توان ثبت پلاک کوبی را انجام داد. این امر در فرم مربوطه صورت می گیرد. در فرم زیر نحوه ثبت شماره اموال برای کالاهای موردنظر نمایش داده شده است

نرم افزار اموال مقداری و انبارداری

نقل و انتقال اموال

بعد از پلاک کوبی اموال، می توان اقدام به ثبت نقل و انتقال اموال نمود. این امر فرم مربوطه صورت می گیرد. در فرم زیر نحوه ثبت جابجایی اموال در قسمت های مختلف ادارات و موسسات نمایش داده شده است. بعلاوه، کاربر می تواند از این فرم بعنوان گزارش جابجائی اموال نیز استفاده کند.

نرم افزار اموال مقداری و انبارداری

گزارشات انبار

نرم افزار اموال مقداری و انبارداری

گزارش موجودی سریال اموال

نرم افزار اموال مقداری و انبارداری

گزارش کاردکس سریال اموال

نرم افزار اموال مقداری و انبارداری

گزارش گردش اموال و محل استقرار آنها

نرم افزار اموال مقداری و انبارداری

فیلم های آموزشی

آموزش نرم افزار اموال مقداری و انبارداری کاکتوس