یکپارچگی نرم افزار بازرگانی

برنامه بازرگانی کاکتوس انواع مختلفی که دارد به صورت یک برنامه یکپارچه عمل می نماید، بدین معنی که این برنامه درعین حال که از برنامه های متمایز.تشکیل می گردد، این برنامه ها توسط یک ساختار پیچیده درونی به یکدیگر متصل بوده و با هم ارتباط دارند. قسمت های عمده برنامه بازرگانی کاکتوس عبارتند از برنامه حسابداری، برنامه انبارداری، برنامه خرید و فروش کالا و خدمات، برنامه خزانه داری (چک و صندوق) و برنامه موسسات و اشخاص. ارتباط درونی این برنامه ها به کاربر امکان می دهد مثلا در زمان صدور فاکتور فروش سند حسابداری مربوطه در سیستم حسابداری ثبت گردد و خروج کالا از انبار به صورت یک حواله انبار در انبارداری ذخیره شود. بعلاوه کاربر می تواند به طور همزمان مثلا یک فاکتور فروش و یک سند حسابداری را باز کند و ویرایش نماید.

تنوع برنامه بازرگانی

برنامه بازرگانی کاکتوس به موضوع خرید و فروش کالا و خدمات و ثبت تراکنش های مالی مربوطه در اسناد حسابداری و نیز کنترل و مدیریت انبارداری کالاهای درگیز در خرید و فروش می پردازد. با توجه به این که خرید و فروش کالا و خدمات در دنیای واقعی به شکل های مختلف و با ویژگی های متفاوت صورت می گیرد متعاقبا نرم افزار بازگانی کاکتوس هم با توجه به تمایزات در انواع خرید و فروش مدل های متفاوتی از بازرگانی را عرضه می کند. برخی از این انواع عبارتند از:

 • نرم افزار پیمانکاری
 • نرم افزار پخش مویرگی
 • نرم افزار بازرگانی ارزی
 • نرم افزار خدماتی
 • نرم افزار دفاتر خدمات بیمه
 • نرم افزار حسابداری سرد خانه
 • نرم افزار حق العمل کاری
 • نرم افزار پوشاک
 • نرم افزار فروشگاهی
 • نرم افزار خرید شیر خام
 • نرم افزار آژانس خدمات هوایی و گردشگری