نرم افزار حسابداری صنعتی

نرم افزار حسابداری صنعتی کاکتوس نرم افزاری است برای مکانیزه کردن تولید محصول در کارخانجات و کارگاه های تولیدی. این یک نرم افزار یکپارچه است که از قسمت های حسابداری مالی، انبارداری، تولید، خرید و فروش، و خزانه داری تشکیل شده است. در بحث تولید امکان تعریف فرمول تولید یا درخت محصول، تعریف هزینه های سربار، اجرای تولید، محاسبه قیمت تمام شده محصول، گزارش بی او ام (BOM)، و گزارشات تولید تعبیه شده است.

در این برنامه سندهای حسابداری قیمت تمام شده محصول، خرید و فروش کالا، اسناد حسابداری تراکنش های انبار، اسناد حسابداری تراکنش های بانکی و صندوق به صورت خودکار قابل ثبت می باشد. تمامی بخش های حسابداری، انبارداری، خرید و فروش، و خزانه داری انواع و اقسام گزارشات مربوطه را دارا می باشد.

نرم افزار انبارداری و تولید

نرم افزار انبارداری و تولید کاکتوس نرم افزاری است برای مکانیزه کردن تولید محصول در کارخانجات و کارگاه های تولیدی که انحصارا به مقولات انبارداری و تولید می پردازد. تفاوت این نرم افزار با نرم افزار حسابداری صنعتی کاکتوس این است که قسمت های حسابداری و خزانه داری و فروش در آن وجود ندارد ولی قسمت انبارداری و تولید آن همان است که در برنامه حسابداری صنعتی کاکتوس تعبیه گردیده است.

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت ثبت کارکرد و محاسبه دستمزد ماهانه پرسنل موسسه و شرکت می باشد. کارکرد این نرم افزار براساس قوانین کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات بیمه تامین اجتمای تدوین شده است. این برنامه براساس کارکرد ثبت شده برای پرسنل شرکت، لیست حقوق، فیش حقوقی، لیست بیمه کارکنان، و لیست مالیات کارکنان را ارائه می کند. با این نرم افزار می توان فایل های بیمه و مالیات حقوق را برای بارگزاری در سایت های تامین اجتماعی و مالیات حقوق وزارت دارایی تولید نمود. این برنامه امکان دریافت خروجی دستگاه های حضور و غیاب برای ثبت خودکار کارکرد ماهانه پرسنل را دارا می باشد. با این برنامه می توان خروجی مورد نیاز بانک ها برای واریز خودکار حقوق پرسنل به حساب های بانکی شان را تهیه نمود.

نرم افزار اموال و انبارداری

نرم افزار اموال و انبارداری برنامه دیگری از مجموعه نرم افزارهای صنعتی است که عهده دار مدیریت توزیع و جانمایی اموال موسسه و شرکت می باشد. در این برنامه کاربر می تواند ثبت ورود کالاها به اشرکت، صدور و چاپ شماره های اموال، ثبت پلاکت کوبی اموال، ثبت ادارات و اطاق ها و مکان ها و اسامی پرسنل شرکت، ثبت استقرار اموال در مکان های شرکت و تحویل گیرندگان اموال، و ثبت عودت اموال به انبار را انجام دهد. بعلاوه برنامه امکانات لازم برای گزارشگیری از جابجایی اموال را دارا می باشد. نرم افزار انبارداری کاکتوس بخشی از این برنامه می باشد.

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار دبیرخانه کاکتوس از مجموعه نرم افزارهای صنعتی زا می توان عهده دار مکانیزه کردن عملیات دبیرخانه یا همان دفتر اندیکاتوری می باشد. کاربر می تواند در این برنامه اطلاعات نامه های وارده و صادره را ثبت کند و به تفکیک اطلاعات ثبت شده گزارشات لازم را استخراج نماید. در برنامه می توان نامه های عادی وارده و صادره را از نامه های محرمانه تفکیک نمود. قابلیت ثبت اطلاعات نامه های وارده و صادره بسیار گسترده است. این برنامه در عین حال که گسترده است گزارشگیری بسیار قوی داشته و از سهولت کاربری بسیار قوی برخوردار می باشد.

در برنامه دبیرخانه کاکتوس می توان اطلاعات بایگانی نامه های را نیز ثبت نمود و گزارش گرفت. به همین خاطر از این برنامه می توان به عنوان یک برنامه بایگانی نیز همزمان استفاده نمود.