کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی

1398-04-04
990

نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی
نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی
نرم افزار انبارهای عمومی

مقدمه

انبارهای عمومی به بنگاه هایی اطلاق می گردد که عهده دار دریافت، نگهداری و توزیع کالاهای دیگران می باشند.

 گردش کار در این بنگاه ها بدین قرار است که صاحب کالا کالای خود را برای نگهداری موقت برای بنگاه ارسال می کند. سپس در زمان های متفاوت از بنگاه دار درخواست می کند که تمام یا بخشی از کالای ارسالی را برای مشتری خود ارسال نماید. بنگاه دار در ازاء این خدمات، برای صاحب کالا فاکتور صادر می کند.

در گردش کار کلی بالا، مسائل بسیار متنوع و ریزی وجود دارد.مسائل ریز در گردش کار فوق در چند مبحث به شرح زیر مطرح می گردد:

مبحث کالا و صاحب کالا در انبارهای عمومی

در بسیاری از موارد صاحب کالا می خواهد ارسال یک کالا طی چند نوبت مختلف از هم تفکیک شود. مثلا یک تاجر کاغذ، طی چند ماه چندین محموله از یک کاغذ مشخص را برای انبار عمومی ارسال می کند .

در زمانی فرستنده به بنگاه دار اعلام می کند که به طور مثال از محموله دومی که ارسال کرده به میزان مشخصی برای فردی مشخص از آن کاغذ ارسال گردد در اینجا باید بدانیم که چه تعداد کالاهایی با چه مشخصاتی مربوط به محموله دوم هستند بعبارت دیگر نرم افزار باید قابلیت تفکیک کالاهای موجود در انبار عمومی را براساس محموله مربوطه دارا باشد. در نرم افزار انبارهای عمومی کاکتوس هر محموله با یک شماره حواله تاجر ثبت شده و تفکیک محموله های متفاوت یک کالا انجام می شود.

مبحث هزینه های درگیر در یک شرکت انبارهای عمومی

نگهداری کالا در انبارهای عمومی هزینه های متنوعی را درگیر می کند. این هزینه ها شامل اقلامی مانند هزینه انبارداری، هزینه حمل، هزینه باسکول، هزینه سوخت، و اقلام دیگری می باشد. البته در تمامی گردش کارها تمامی این هزینه ممکن است مطرح نباشد. در هر صورت برنامه باید قادر باشد هزینه های درگیر را ثبت و درصورت لزوم سند حسابداری مربوطه را صادر کند.

خدمات تکمیلی در انبارهای عمومی

در برخی موارد صاحب کالا از بنگاه دار می خواهد که خدماتی به روی کالاهایش انجام گیرد و پس از آن کالا برای طرف حساب ارسال گردد. بعنوان مثال درخواست می کند که مثلا رول ورق استیل نگهداری شده را در قطع های مشخص برش دهد. با توجه به این نیازهای احتمالی برنامه باید توانایی تعریف و ثبت خدمات را داشته باشد و به ازاء ارائه این خدمات به صاحب کالا بتواند برای صاحب کالا صورت حساب صادر کند.

بلحاظ این مسایل تولید نرم افزار ویژه برای این بنگاه ها ضروت پیدا کرده است. برنامه حاضر تحت نام حسابداری بنگاه های امانی، یا حسابداری انبارهای عمومی پاسخگوی این نیاز می باشد.

درخواست پیش نمایش نرم افزار

ارتباط با حسابداری در نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی

یکی از قابلیت های مهم در نرم افزار انبارهای عمومی یا بنگاه های امانی ارتباط آن با بخش حسابداری مالی می باشد. همانگونه که در بالا امده، در عملیات نگهداری و ارسال کالاهای صاحبان کالا هزینه های متنوعی درگیر است که برخی از این هزینه های به حساب صاحب کالا ثبت می گرد، برخی به حساب تحویل گیرنده کالا ثبت می گردد و برخی برای بنگاه دار هزینه می شود. بعلاوه درآمدهای بنگاه داری، و نیز احیانا خدماتی که بنگاه دار به صاحب کالا ارائه می کند نیز لازم است به حساب درآمدهای بنگاه دار سند بخورد.

در دنیای واقعی نحوه سند خوردن این درآمده ها و هزینه های مختلف در حسابداری می تواند بسیار متنوع باشد. در برنامه حسابداری کاکتوس که بخشی از نرم افزار انبارهای عمومی است امکان ویژه ای به نام حساب های رابط تعبیه شده که توسط آن کاربر می تواند دقیقا مشخص کند هر یک از هزینه ها و درآمدهای فوق الذکر به چه حسابی منظور گردد. بدین قراز زمانی که کاربر برای یک محموله خروجی از بنگاه صدور سند حسابداری می کند دقیقا برای هزینه های و درآمدهای مربوطه ردیف های لازم بدهکار و بستانکار در سند حسابداری ثبت شده، امکان گزارش گیری برای مدیریت مالی موسسه فراهم می شود.

با توجه به ویژگی های فوق الذکر برای نرم افزار انبارهای عمومی، این برنامه به صورت یک نرم افزار یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده است. اجزا کلی این نرم افزار عبارتند از:

 • امکان تعریف و تفکیک یک کالا براساس محموله تاجر
 • امکان تعریف وسائط نقلیه و رانندگان
 • امکان تعریف ثبت مشخصات کالای ورودی به بنگاه برای صاحب کالا
 • امکان تعریف هزینه های درگیر برای ورود کالا به بنگاه
 • امکان صدور سند حسابداری برای ورود کالا به بنگاه. در این سند بستانکاری راننده، بستانکاری بنگاه دار و بدهکاری صاحب کالا به ازاء هزینه های درگیر به ثبت می رسند
 • ارائه گزارش عملکرد رانندگان
 • امکان ثبت خروج کالا از انبارعمومی به سفارش صاحب کالا و تحویل به طرف حساب صاحب کالا
 • امکان ثبت خدمات بنگاه دار به صاحب کالا (مانند برش، جوشکاری، بسته بندی و غیره)
 • امکان ثبت هزینه های درگیر در خروج کالا از بنگاه و ثبت سند حسابداری مربوطه در بخش حسابداری

امکانات متنوع فوق الذکر برای بخش اختصاصی انبارعمومی است. این بخش اختصاصی همراه  با برنامه های حسابداری مالی، خزانه داری، و خرید و فروش و انبارداری مجموعه یکپارچه را تشکیل می دهد که نامنرم افزار انبارهای عمومی به آن اطلاق شده است. قسمت های حسابداری ماالی، خزانه داری، خرید و فروش و انبارداری همان است که در برنامه  بازرگانی عمومی کاکتوس توضیح داده شده است. در قسمت های زیر به توضیح بخش اختصاصی برنامه که همان ثبت ورود کالا به انبار عمومی و خروج از آن و گزارشگیری های مربوطه به آن  و توضیح بخشی از امکانات برنامه حسابداری بسنده شده است.

امکانات بخش کالاهای وارده به انبار در نرم افزار انبارهای عمومی

اطلاعات کالاهای ارسالی ، فرستنده و …

 • اطلاعات کالاهای ارسالی ، فرستنده و …
 • امکان ثبت حواله تاجر ( تفکیک محموله های ارسالی )
 • امکان ثبت تاریخ
 • امکان ثبت شماره بارنامه
 • امکان ثبت صاحب کالا
 • امکان ثبت باربری
 • امکان ثبت پلاک خودرو / راننده
 • امکان ثبت مبدا
 • امکان ثبت ساعت
 • امکان ثبت کالاها به تفکیک انبار ها با مراکز انبار متعدد
 • امکان ثبت مقدار کالاها با دو واحد مختلف و گزارش گیری بر اساس آنها
 • امکان نمایش موجودی هر کالا هنگام ثبت وارده انبار
 • امکان ثبت وزن فرستنده
 • امکان ثبت وزن گیرنده
 • امکان ثبت وزن با بار و وزن خالص و وزن خالی
 • امکانات ثبت خدمات ارائه شده :
 • امکان ثبت هزینه خرج انبار
 • امکان ثبت هزینه تخلیه بار
 • امکان ثبت هزینه باسکول
 • امکان ثبت هزینه اضافه کاریه
 • امکان ثبت هزینه پس کرایه
 • امکان ثبت هزینه کرایه پرداختنی
 • امکان ثبت هزینه کمیسیون
 • و سایر هزینه ها
 • سایر امکانات نرم افزار انبارهای عمومی
 • امکان ثبت سند حسابداری اتوماتیک
 • امکان ثبت رسید انبار
 • امکان ثبت اطلاعات پرداختی
 • مانده قبلی ، نحوه دریافت ، مقدار دریافت نقدی و تعیین صندوق مورد نظر ، مقدار واریز به حساب و تعیین حساب بانکی مورد نظر
 • امکان ثبت طرف حساب
 • گزارشات
 • امکان گزارش گیری بر اساس تاریخ
 • امکان گزارش گیری بر اساس صاحب کالا
 • امکان گزارش گیری بر اساس سال عملیاتی
 • امکان گزارش گیری بر اساس کالا
 • امکان گزارش گیری به تفکیک هزینه ها و اطلاعات کالا ها شامل :
 • امکان گزارش گیری هزینه ها شامل :
 • تاریخ ، شماره ورودی ، صاحب کالا ، باربری ، مبدا ، شماره بارنامه / شماره رسید انبار ، خرج انبار ، تخلیه ، باسکول ، اضافه کرایه ، پس کرایه ، کرایه پرداختنی ، سایر هزینه ها و توضیحات
 • امکان گزارش گیری اطلاعات کالاها شامل :
 • تاریخ ، شماره ورودی ، صاحب کالا ، باربری ، مبدا ، شماره بارنامه / شماره رسید انبار ، کالا ، مقدار ، واحد مقدار ، وزن ، واحد وزن و توضیحات
 • امکانات بخش کالاهای خروجی از انبار در نرم افزار انبارهای عمومی
 • اطلاعات کالاهای خارج شده ، گیرنده و …
 • امکان ثبت تاریخ
 • امکان ثبت مقصد
 • امکان ثبت صاحب کالا
 • امکان ثبت باربری
 • امکان ثبت صاحب فعلی
 • امکان ثبت اطلاعات وسیله نقلیه
 • امکان ثبت کالاها به تفکیک انبار ها با مراکز انبار متعدد
 • امکان ثبت مقدار کالاها با دو واحد مختلف و گزارش گیری بر اساس آنها
 • امکان نمایش موجودی هر کالا هنگام ثبت وارده انبار
 • امکان ثبت مقدار و وزن
 • امکان ثبت وزن با بار و وزن خالص و وزن خالی
 • امکان ثبت تحویل گیرنده
 • امکانات تعریف و ثبت خدمات ارائه شده :
 • امکان تعریف عناوین خدمات
 • امکان تعریف واحد خدمات
 • امکان تعریف قیمت پایه خدمات
 • امکان ثبت مقدار خدمات ارائه شده
 • سایر امکانات نرم افزار انبارهای عمومی
 • امکان ثبت سند حسابداری اتوماتیک
 • امکان ثبت حواله انبار
 • امکان ثبت اطلاعات پرداختی شامل :
 • مانده قبلی ، نحوه دریافت ، مقدار دریافت نقدی و تعیین صندوق مورد نظر ، مقدار واریز به حساب و تعیین حساب بانکی مورد نظر
 • امکان ثبت تحویل گیرنده
 • گزارشات
 • امکان گزارش گیری بر اساس تاریخ
 • امکان گزارش گیری بر اساس صاحب کالا
 • امکان گزارش گیری بر اساس سال عملیاتی
 • امکان گزارش گیری بر اساس کالا
 • امکان گزارش گیری خدمات ارائه شده و هزینه های آن شامل :
 • تاریخ ، شماره خروجی ، صاحب کالا ، باربری ، مبدا ، شماره بارنامه / شماره حواله انبار ، خدمات انجام شده ، مقدار ، واحد ، قیمت واحد ، قیمت کلی تخلیه و توضیحات
 • امکان گزارش گیری اطلاعات کالاها شامل :
 • تاریخ ، شماره خروجی ، صاحب کالا ، باربری ، مبدا ، شماره بارنامه / شماره حواله انبار ، کالا ، مقدار ، واحد مقدار ، وزن ، واحد وزن و توضیحات
 • بخش از امکانات برنامه حسابداری موجود در نرم افزار انبارهای عمومی
 • تراکنش های مالی متنوع در گردش کار انبارهای عمومی نیازمند یک برنامه حسابداری مالی دوبل کامل می باشد. برنامه حسابداری کاکتوس بعنوان بخشی از برنامه یکپارچه انبارهای عمومی عهده دار این نقش می باشد. اهم گزارشات قابل استخراج از این برنامه عبارتند از:
 • گزارش سود و زیان عملکرد بنگاه. این گزارش می تواند به تفکیک پروژه های بنگاه نیز استخراج گردد.
 • گزارش بدهکاری طلب کاری صاحبان کالا. این گزارش در قالب دفتر تفضیلی صاحبان کالا عرضه می گردد.
 • گزارش ریز هزینه های بنگاه
 • گزارش ریز درامدهای بنگاه به تفکیک درآمدهای انبارداری و درآمدهای ارائه خدمات به صاحبان کالا.
 • گزارش مانده حساب طرف های حساب، شامل صاحبان کالا، پرسنل موسسه، منابع خرید و غیره.
 • انواع گزارشات استاندارد برنامه حسابداری مالی شامل: ترازنامه، تراز کل، معین، و تفضیلی، دفتر کل، دفتر معین، و دفتر تفضیلی

تصاویر

فرم اطلاعات کالاهای وارده به بنگاه امانی

نرم افزار انبارهای عمومی

سند حسابداری مربوط به خدمات ارائه شده برای محموله وارده

نرم افزار انبارهای عمومی

رسید انبار جهت افزایش موجودی کالاهای وارده در انبار

نرم افزار انبارهای عمومی

فرم گزارش کالاهای وارده به انبار عمومی

نرم افزار انبارهای عمومی

فرم اطلاعات کالاهای خارج شده از بنگاه امانی

نرم افزار انبارهای عمومی

سند حسابداری مربوط به خدمات ارائه شده هنگام خروج کالا از انبار

نرم افزار انبارهای عمومی

حواله انبار جهت کاهش موجودی کالاهای خارج شده از انبار

نرم افزار انبارهای عمومی

گزارش کالاهای خارج شده از انبار

نرم افزار انبارهای عمومی

استفاده رایگان و آزمایشی از نرم افزار انبارهای عمومی

برای آشنایی و اطمینان از عملکرد برنامه انبارهای عمومی ، شرکت کاکتوس امکانات متفاوتی در اختیار کاربر قرار میدهد. این امکانات در زیر آورده شده است:

1.دانلود نسخه رایگان از سایت

شما می توانید نسخه رایگان و آزمایشی کاکتوس را از سایت دانلود کرده با آن کار کنید. این نسخه امکان ثبت 50 سند خرید و فروش را در اختیار کاربر قرار می دهد. کاربر این برنامه می تواند چیدمان دلحواه سرفصل حساب ها را انجام داده و سند های مورد نظر را ثبت کند و نهایتا از اطلاعات گزارش گیری نماید. در نسخه رایگان تمامی امکانات برنامه اصلی در دسترس کاربر قرار داده شده است. چنانچه کاربر تمایل به خرید نرم افزار پس از بررسی بخش های آن داشته باشد، امکان انتقال اطلاعات ثبت شده در برنامه رایگان برنامه اصلی و خریداری شده خواهد وجود داشت و توسط بخش پشتیبانی به صورت رایگان وجود خواهد داشت.

2.نمایش کارکرد برنامه توسط کارشناس کاکتوس از راه دور

یکی دیگر از امکانات برای آشنایی متقاضیان با نرم افزار انبارهای عمومی این است که کاربر می تواند با هماهنگی با قسمت پشتیبانی کاکتوس، به صورت اینترنتی به سیستم کارشناس کاکتوس متصل شود و از راه دور کارکرد برنامه را همراه با توضیحات زنده کارشناس ملاحظه کند. برای درخواست استفاده موقت از برنامه اصلی به صورت اینترنتی درخواست زیر را پر کرده برای کاکتوس ارسال نمایید. ۰۹۱۲۳۲۲۳۸۰۳

3.استفاده موقت از برنامه اصلی

نرم افزار انبارهای عمومی برای استفاده علاقمندان به مدت محدود از برنامه، به روی اینترنت قرار داده شده است. مدت زمان استفاده از این برنامه با هماهنگی با قسمت پشتیبانی کاکتوس برای هر کاربر تعیین می گردد. بعد از کار با این برنامه، در صورت تمایل کاربر به خرید، اطلاعات ثبت شده توسط وی قابل انتقال به برنامه خریداری شده می باشد. برای درخواست استفاده موقت از برنامه اصلی به صورت اینترنتی فرم درخواست زیر را پر کرده برای کاکتوس ارسال نمایید.

تلگرامواتز آپسروشجی تاکاسکایپ

مطالب آموزشی نرم افزار انبارهای عمومی کاکتوس

در بخش زیر به صورت کامل و جامع تمامی بخش های نرم افزار انبارهای عمومی را به صورت تصویری و یا نوشتاری و در عین حال کاملا ساده و کاربردی توضیح داده ایم، لطفا جهت اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود رایگان نرم افزار انبارهای عمومی

اطلاعات جهت ورود به برنامه:

نام کاربری : ندارد

کلمه عبور : ندارد

نصب رایگان به صورت اینترنتی
دو جلسه آموزش رایگان
پشتیبانی سال اول رایگان

حتما سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمایید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

نرم افزار خرید و فروش کاکتوس

نرم افزار خرید و فروش کاکتوس، بعنوان یک نرم افزار پایه، برای ثبت ورود و خروج کالا در انواع و اقسام انبارها طراحی شده است. امکانات متنوع این برنامه امکان استفاده از آن را در موسسات بازرگانی، ادارات و سازمان ها، فروشگاه ها، کارگاه ها و کارخانجات تولیدی، شرکت های پیمانکاری، امور واردات و صادرات، و . . . فراهم می سازد. امکانات متعدد برنامه در تعریف انواع کالاها، انواع انبارها، انواع واحدهای اندازه گیری موجب سهولت کاربری برنامه می گردد. این برنامه با وجود ساده بودن و سهولت کاربری آن، از آنجا که بر اساس مفاهیم و موازین استاندارد تولید شده، نیازهای حرفه ای کار را نیز پوشش می دهد.