کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار حسابداری بیمه

1398-05-22
409

نرم افزار حسابداری خدمات بیمه یا نرم افزار حسابداری بیمه یکی از نمونه های برنامه بازرگانی کاکتوس است که به امور موسسات خدمات بیمه می پردازد. این برنامه کمیسون خدمات ارائه شده را محاسبه و هنگام ثبت اسناد حسابداری به حساب بستانکاری درآمد موسسه از دریافتی های شرکت بیمه گزار می گذارد. گزارشات این برنامه تراکنش های مشتریان، شرکت بیمه گزار، و دفتر خدمات بیمه را ارائه می کند. لینک زیر این نرم افزار را نمایش می دهد.

فهرست گروه نرم افزار حسابداری بیمه