استفاده از بارکد خوان در نرم افزارهای کاکتوس

استفاده از بارکد خوان در نرم افزارهای کاکتوس تمامی برنامه های کاکتوس، شامل برنامه انبارداری، برنامه خرید و فروش، و برنامه صنعتی ، دارای امکانات لازم برای استفاده از بارکد...