امکانات متنوع بارکد در نرم افزار های کاکتوس

استفاده از بارکد خوان در نرم افزارهای کاکتوس

تمامی برنامه های کاکتوس، شامل برنامه انبارداری، برنامه خرید و فروش، و برنامه صنعتی ، دارای امکانات لازم برای استفاده از بارکد می باشند.

این امکانات به طور خلاصه شامل موارد زیر است (در هر مورد مدل برنامه هم در ادامه آورده شده است):

• امکان تعریف بارکد کالا در فرم تعریف کالا

این بارکد می تواند تا 30 کاراکتر حرف و عدد باشد. این برنامه استانداردهای متداول بارکد را پوشش می دهد.

در نرم افزار عمومی

 

امکانات متنوع بارکد در نرم افزار های کاکتوس
در نرم افزار جامع

امکانات متنوع بارکد در نرم افزار های کاکتوس

• امکان استفاده از انواع بارکد خوان ها

این برنامه هیچ محدودیتی برای سخت افزار بارکد خوان قائل نیست. بعبارت دیگر هر بارکد خوانی که بارکد خوانده شده را در مثلا اکسل یا ورد نمایش دهد در برنامه کاکتوس نیز به ثبت می رساند.

• امکان انتخاب کالا توسط بارکد خوان در انواع فرم های رسید انبار، حواله انیار و غیره

در این فرم ها، زمانیکه نشانگر ماوس در محل ثبت بارکد قرار داشته باشد، بارکد خوانده شده توسط بارکد خوان پردازش شده و کالای مربوطه در فرم به ثبت رسیده و نشانگر ماوس در محل مربوطه به انتظار خواندن بارکد جدید و ثبت کالای جدید باقی می ماند.

امکانات متنوع بارکد در نرم افزار های کاکتوس

امکانات متنوع بارکد در نرم افزار های کاکتوس

• امکان انتخاب دستی بارکد از روی لیست با تایپ چند حرف اول بارکد

امکانات متنوع بارکد در نرم افزار های کاکتوس
• امکان چاپ بارکد

برنامه قابلیت چاپ بارکد کالا به تعداد مورد نیاز به روی چاپگر لیبل را دارا می باشد. شکل چاپی بارکد همراه با توضیحات و اطلاعات مورد تقاضای مصرف کننده برنامه توسط کاکتوس طراحی می گردد.

در نرم افزار عمومی

 

امکانات متنوع بارکد در نرم افزار های کاکتوس

 در نرم افزار جامع

امکانات متنوع بارکد در نرم افزار های کاکتوس

• برنامه کاکتوس محدودیتی برای انتخاب چاپگر لیبل برای جاپ بارکد ندارد.

•امکان چاپ بارکد ترکیبی. ( این امکان فقط در نرم افزار عمومی وجود دارد )

اینکه در بارکد ترکیبی چه اطلاعاتی در قالب بارکد ذخیره گردد چیزی است که به صورت موردی برنامه نویسی می گردد. یک شکل رایج بارکد ترکیبی شامل کد کالا، وزن و فی کالا می باشد. همچنانکه برای بارکد ترکیبی لازم است برنامه نویسی خاص صورت گیرد برای پردازش آن پس از خوانده شدن توسط بارکد خوان نیز لازم است برنامه نویسی خاص صورت گیرد.

در مورد مثال بالا، وقتیکه یک بارکد خوانده می شود برنامه باید به نوعی تشخیص دهد که این بک بارکد ساده است، یا ترکیبی، و در صورت ترکیبی بودن، اجزا بارکد چیست و این اجزا را از بارکد استخراج کند و نهایتا هنگام ثبت کالای خوانده شده این اجزا را لحاظ کند. مثلا در مورد مثال بالا وقتیکه بارکد خوانده می شود هنگام ثبت کالای انتخاب شده، وزن و فی آن نیز ثبت می گردد.

• امکان شناسائی سریال کالا توسط بارکد خوان ( این امکان فقط در نرم افزار عمومی وجود دارد )

درحالتی که یک کالا با سریال های مختلف وارد انبار می گردد یا از آن خارج می شود. برنامه می تواند سریال های متفاوت ورودی یا خروجی یک کالا را شناسایی و پردازش کند. اگر این سریال ها به صورت بارکدهای متفاوت چاپ شده باشد و روی کالا چسبانده شده باشد. با استفاده از بارکد خوان می توان ثبت سریال ورودی یا خروجی از انبار را انجام داد.

به مثال زیر توجه فرمایید: کارت های شبکه در کارتن های صد تایی بسته بندی شده است. روی این کارتن ها 3 بارکد چسبانده شده. بارکد اول، بارکد کارت شبکه است و بارکدهای دوم و سوم بارکد سریال شروع و سریال خاتمه این 100 کارت شبکه است.

هنگام ثبت رسید یک کارتن از کالای فوق ابتدا با بارکد خوان بارکد اول را می خوانیم و در رسید انبار کالای کارت شبکه انتخاب می شود. سپس بارکد دوم را می خوانیم که به برنامه می گوید سریال شروع چیست. سپس بارکد خاتمه را می خوانیم که به برنامه می گوید بارکد خاتمه چیست. سپس برنامه به صورت خودکار 100 سریال کالا با شروع و خاتمه مشخص شده تولید می کند و در بانک اطلاعاتی ذخیره می کند.

امکانات متنوع بارکد در نرم افزار های کاکتوس
امکانات متنوع بارکد در نرم افزار های کاکتوس