نرم افزار حسابداری صنعتی

نرم افزار حسابداری صنعتی  با گذشت زمان، دامنه حسابداری چنان وسعت یافته است که ارائه تمام خدمات آن تحت عنوان یک نرم افزار حسابداری امکان پذیر نیست. ما در نرم افزار صنعتی کاکتوس سعی...

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری نرم افزار خزانه داری به طور کلی برای ثبت کلیه تراکنش های مربوط به حساب های بانکی (دریافت و پرداخت چک، حواله بانکی دریافتی یا پرداختی،...

راهنمای انتقال اطلاعات پایه به سال مالی جدید – نرم افزار عمومی

در برنامه های مالی و بازرگانی، مثلا برنامه حسابداری یا برنامه انبارداری، اطلاعات در قالب سال های مالی تفکیک می گردد. بدین قرار در کار با این برنامه ها باید...

راهنمای انتقال اطلاعات پایه به سال مالی جدید – نرم افزار ساده

به منظور شروع کار با نرم افزار در سال جدید نیاز است سال مالی جدید و همچنین اطلاعات پایه ای ایجاد شوند . در فرآیند تشکیل سال مالی جدید اطلاعات...

راهنمای بازیابی نسخه پشتیبان در نرم افزارهای کاکتوس

بازیابی نسخه پشتیبان کاکتوس می تواند به دلایل متنوعی مانند از بین رفتن اطلاعات فعلی ، ویروسی شدن سیستم ، استفاده از اطلاعات در جایی دیگر ، مقایسه اطلاعات فعلی...