در مباحث حسابداری انواع مختلفی از موسسات و سازمان ها مورد بررسی قرار میگیرد که در این مطلب قصد توضیح دسته بندی های اصلی این طبقه بندی را داریم.

1-1 بخش عمومی

بخش عمومی به واحد ها یا سازمان هایی اطلاق میشود که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و سازمان های عمومی قرار داده باشند.

برای مثال تمامی وزارتخانه ها، شهرداری ها، بانک های دولتی و سازمان های مشابه در این طبقه بندی قرار خواهند گرفت.

2-1 بخش خصوصی

بخش خصوصی را می توان به صورت واحد هایی در نظر گرفت که بر خلاف بخش عمومی تحت مالکیت و یا مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی و افرادی از این قبیل قرار دارند. در دسته بندی جزئی تر این بخش میتوان دو گروه اصلی را به شرح زیر در نظر گرفت:

الف: موسساتی که در مالکیت یک فرد قرار دارند.

ب: موسساتی که به طبعیت از قانون با تحمیع سرمایه چند نفر شخص حقیقی یا حقوقی تشکیل شده اند مانند شرکت های سهامی و شرکت های غیر سهامی. همچنین شرکت های سهامی عام و خاص نیز شامل این دسته بندی میشوند.

3-1 بخش تعاونی

بخش تعاونی را میتوان بخشی به وجود آمده از تشکل های مردمی دانست که با خودیاری و همکاری متقابل و عام المنفعه عده ای از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تشکیل شده اند و هدف از ایجاد این بخش رفع نیاز های مشترک اعضای دیگر و یا در مقیاس بزرگ تر جامعه و همچنین بهبود وضع اقتصادی و معیشت جامعه و یا اعضای خود فعالیت می کند.

1-2 انتفاعی

بخش انتقاعی متشکل از واحد هایی است که به قصد کسب سود به فعالیت های مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و … می پردازند.

2-2 غیر انتفاعی

بخش غیر انتفاعی واحد هایی هستند که هدف آنها کسب سود مستقیم نمی باشد ولی به منظور دستیابی به هدف هایی که در راستای متافع جامعه است فعالیت کرده و در انجام طرح های مختلف اجتماعی مشارکت میکنند.

1-3 شرکت خدماتی و پیمانکاری

شرکت های خدماتی و پیمانکاری را میتوان به صورت واحدهایی تعریف کرد که به صورت مستقیم خدماتی را به مشتریان ارائه می دهند و در ازای این خدمات کارمزد و یا حق الزحمه دریافت می نمایند.

2-3 شرکت بازرگانی

شرکت های بازرگانی شامل واحدهایی میشوند که به وارادات و یا صادرات کالا و یا خرید و فروش کالا به صورت داخلی مشغولند. روند فعالیتی این شرکت ها به صورتی است که در یک بازه زمانی کالایی را خریداری کرده و یا به کشور وارد میکنند و در بازه زمانی دیگری کالا را با دریافت درصدی سود به بازار داخلی تزریق میکنند.

3-3 شرکت تولیدی

شرکت های تولیدی واحد هایی هستند که شامل صنایع و کارخانه ها که  مواد اولیه را خریداری کرده و به کمک نیروی انسانی و دانش فنی و ماشین آلات آنها را به صورت محصول نهایی تغییر شکل داده و با افزایش درصدی سود به بازار مصرف ارائه میکنند.