کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار صنعتی

1398-04-03
318

در نرم افزار صنعتی کاربر می تواند فرمول های مختلف تولید محصول را تعریف کند (درخت محصول) و براساس آن فرآیندهای تولید را اجرا نماید. در این اجرا کاربر می تواند قیمت تمام شده محصول را از روی قیمت تمام شده مواد مصرفی، دستمزد تولید و هزینه های سربار محاسبه نماید. نرم افزار صنعتی دارای بخش های تولید، انبارداری، خرید و فروش، حسابداری و خزانه داری است. لینک زیر این نرم افزار را نمایش می دهد.

فهرست گروه نرم افزار صنعتی