کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار دبیرخانه

1398-04-01
2,330

نرم افزار دبیرخانه عملیات دفتر اندیکاتور را به صورت مکانیزه در می آورد. در این نرم افزار کلیه اطلاعات مربوط به نامه های وارده و صادره ثبت شده و براساس هر کدام از این اطلاعات گزارش گیری می گردد. بعلاوه برنامه به کاربر امکان تفکیک نامه های وارده یا صادره محرمانه از عادی را می دهد. بعلاوه از این برنامه می توان برای بایگانی نامه ها هم استفاده نمود. برای این منظور اطلاعات بایگانی نامه ها ثبت شده و از روی این اطلاعات، نامه های بایگانی شده قابل شناسائی می گردد.در لینک زیر این نرم افزار نمایش داده می شود.

فهرست گروه نرم افزار دبیرخانه