کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

نرم افزار خزانه داری

1398-03-28
147

نرم افزار خزانه داری شامل عملیات بانکی و صندوق می باشد. در این برنامه می توان کلیه دریافتی ها و پرداختی های بانکی و نیز نقدی را ثبت کرد و براساس آن گزارشگیری نمود. این برنامه در سه مدل جامع، عمومی و ساده عرضه می گردد. لینک زیر این نرم افزار را نمایش می دهد.

فهرست گروه نرم افزار خزانه داری