نرم افزارهای فروشگاهی ، بازرگانی

یکپارچگی نرم افزار بازرگانی برنامه بازرگانی کاکتوس انواع مختلفی که دارد به صورت یک برنامه یکپارچه عمل می نماید، بدین معنی که این برنامه درعین حال که از برنامه های...

نرم افزار دبیرخانه

نرم افزار دبیرخانه و بایگانی کاکتوس برای ثبت اطلاعات نامه های وارده و صادره و نیز اطلاعات بایگانی نامه ها و اسناد طراحی شده است. این نرم افزار توامان کار...

نرم افزار انبارداری و تولید

نرم افزار انبارداری و تولید کاکتوس ویژه کارگاه ها و کارخانجات تولیدی و صنعتی عرضه شده است . در این برنامه کاربر می تواند ورود و خروج کالاهای مصرفی و...

نرم افزار حسابداری صنعتی

نرم افزار حسابداری صنعتی  با گذشت زمان، دامنه حسابداری چنان وسعت یافته است که ارائه تمام خدمات آن تحت عنوان یک نرم افزار حسابداری امکان پذیر نیست. ما در نرم افزار صنعتی کاکتوس سعی...

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری نرم افزار خزانه داری به طور کلی برای ثبت کلیه تراکنش های مربوط به حساب های بانکی (دریافت و پرداخت چک، حواله بانکی دریافتی یا پرداختی،...