اطلاعیه ی سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر استفاده از سامانه صندوق فروش

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور امید علی پارسا با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی و تصمیم‌گیری در سازمان، با حضور نمایندگان اتاق اصناف و وزارت صمت و سایر مراجع...