آموزش نرم افزار صنعتی

نرم افزار صنعتی کاکتوس، نرم افزاری است متشکل از نرم افزارهای حسابداری،چک و صندوق، انبارداری،خرید و فروش و تولید که به صورت يک برنامه يکپارچه عمل می کند. جهت مشاهده...

راهنمای انتقال اطلاعات پایه به سال مالی جدید – نرم افزار عمومی

در برنامه های مالی و بازرگانی، مثلا برنامه حسابداری یا برنامه انبارداری، اطلاعات در قالب سال های مالی تفکیک می گردد. بدین قرار در کار با این برنامه ها باید...

راهنمای انتقال اطلاعات پایه به سال مالی جدید – نرم افزار ساده

به منظور شروع کار با نرم افزار در سال جدید نیاز است سال مالی جدید و همچنین اطلاعات پایه ای ایجاد شوند . در فرآیند تشکیل سال مالی جدید اطلاعات...

راهنمای بازیابی نسخه پشتیبان در نرم افزارهای کاکتوس

بازیابی نسخه پشتیبان کاکتوس می تواند به دلایل متنوعی مانند از بین رفتن اطلاعات فعلی ، ویروسی شدن سیستم ، استفاده از اطلاعات در جایی دیگر ، مقایسه اطلاعات فعلی...

آموزش راه اندازی سریع برنامه انبارداری جامع کاکتوس

پیش گفتار برنامه انبارداری جامع کاکتوس امکانات متنوع و گسترده ای برای ثبت تراکنش های انبارداری در موسسات کوچک و بزرگ دارد. در صورتیکه از کاربران نرم افزار انبارداری کاکتوس هستید...

استفاده بهینه از نرم افزار حسابداری مالی کاکتوس

نرم افزارهای مالی اداری کاکتوس، مثلا برنامه حسابداری مالی یا برنامه انبارداری، ابزاری است که می توان آن را به صورت درست و بهینه استفاده کرد یا به صورت ناقص...

نکاتی کلیدی برای استفاده بهینه از نرم افزار انبارداری کاکتوس

برای استفاده بهینه از یک نرم افزار، مثلا برنامه انبارداری کاکتوس، لازم است از یک طرف توانمندی های متنوع نرم افزار را بشناسیم، و از سوی دیگر اجزا کلیدی گردش...