پرسش و پاسخ محصولات کاکتوس

مقدمه در این بخش تلاش شده است تا سوالات متداول و پرسش های و ابهاماتی که ممکن است کاربران در زمینه های نصب، اجرا و کار با نرم افزار های...

دوره های عملی حسابداری

دوره های عملی حسابداری، ویژه بازار کار  آغاز راهی است برای کسانی که دوست دارند به عنوان حسابدار جذب بازار کار شوند. در حقیقت، دوره مقدماتی برای کسانی مناسب است که...

آموزش نرم افزار حسابداری جامع

آموزش نرم افزار حسابداری جامع با استفاده از فیلم های آموزشی بخش قابل توجهی از امکانات آموزشی برنامه های کاکتوس، فیلم های آموزشی است. برای آموزش برنامه حسابداری جامع، تعداد...

آموزش نرم افزار انبارداری ساده و عمومی

فیلم های آموزشی بخش قابل توجهی از امکانات آموزشی برنامه های کاکتوس، فیلم های آموزشی است. برای نرم افزار انبارداری ساده و عمومی، فیلم های آموزشی زیر در دسترس است...