زیر ساخت فنی نرم افزار بازرگانی کاکتوس

 • در برنامه بازرگانی مدل ساده کاکتوس از بانک اطلاعات Access استفاده شده است. این برنامه به صورت تک کاربره قابل استفاده است.
 • در برنامه های بازرگانی مدل عمومی و مدل جامع از بانک اطلاعاتی SQL Server استفاده شده است. استفاده از این بانک اجازه می دهد تا حجم تراکنش های سنگین در محیط شبکه با سرعت مناسب صورت گیرد. بعلاوه این بانک اطلاعاتی امنیت بالای اطلاعات را برای کاربر فراهم می ساد.
 • زبان برنامه نویسی در برنامه های بازرگانی مدل ساده و عمومی VBA می باشد.
 • زبان برنامه نویسی در برنامه بازرگانی جامع C# (سی شارپ) است.

انواع کاربری نرم افزار بازرگانی کاکتوس

این نرم افزار انواع کاربری های متعددی را پوشش می دهد بطوریکه شاید پرکاربرد ترین نرم افزارهای کاکتوس باشد. نمونه هایی از کاربرد های این نرم افزار در زیر فهرست شده است:

o نرم افزار بازرگانی کالا و خدمات
o نرم افزار فروشگاهی
o نرم افزار پیمانکاری
o نرم افزار پخش مویرگی
o نرم افزار خدماتی
o نرم افزار بازرگانی ارزی
o نرم افزار پوشاک (رنگبندی سایزبندی)
o نرم افزار حق العمل کاری
o نرم افزار حسابداری دفاتر خدمات بیمه
o نرم افزار حسابداری سردخانه
o نرم افزار خرید شیر خام

تنوع برنامه بازرگانی

 • نرم افزار پیمانکاری
 • نرم افزار پخش مویرگی
 • نرم افزار بازرگانی ارزی
 • نرم افزار خدماتی
 • نرم افزار دفاتر خدمات بیمه
 • نرم افزار حسابداری سرد خانه
 • نرم افزار حق العمل کاری
 • نرم افزار پوشاک
 • نرم افزار فروشگاهی
 • نرم افزار خرید شیر خام
 • نرم افزار آژانس خدمات هوایی و گردشگری

نرم افزار بازرگانی ساده

نرم افزار بازرگانی کاکتوس از چهار بخش و در واقع از چند نرم افزار تشکیل شده است، شامل :

1- نرم افزار حسابداری 2- نرم افزار چک و صندوق 3- نرم افزار انبارداری 4- نرم افزار خرید و فروش

این نرم افزارها، در کنار هم، به صورت یک برنامه یکپارچه عمل می کنند. به این صورت که از قسمت های انبارداری، خرید و فروش و چک و صندوق می توان سند حسابداری صادر نمود و با رجوع به سند حسابداری می توان اطلاعات مربوط به سند را رویت و ویرایش نمود. قسمت خرید و فروش علاوه بر بخش حسابداری با بخش انبار و چک و صندوق نیز مرتبط است، مثلاً با صدور فاکتور فروش، حواله انبار صادر می شود و با انتخاب نحوه پرداخت مورد نظر در فاکتور فروش قبوض دریافت صندوق، چک و یا هر دو و همچنین سند حسابداری مربوط به فاکتور و نحوه تسویه حساب به دنبال آن صادر می گردد.

نرم افزار بازرگانی عمومی

نرم افزار بازرگانی کاکتوس از چهار بخش و در واقع از چند نرم افزار تشکیل شده است، شامل :

1- نرم افزار حسابداری 2- نرم افزار چک و صندوق 3- نرم افزار انبارداری 4- نرم افزار خرید و فروش

این نرم افزارها، در کنار هم، به صورت یک برنامه یکپارچه عمل می کنند. به این صورت که از قسمت های انبارداری، خرید و فروش و چک و صندوق می توان سند حسابداری صادر نمود و با رجوع به سند حسابداری می توان اطلاعات مربوط به سند را رویت و ویرایش نمود. قسمت خرید و فروش علاوه بر بخش حسابداری با بخش انبار و چک و صندوق نیز مرتبط است، مثلاً با صدور فاکتور فروش، حواله انبار صادر می شود و با انتخاب نحوه پرداخت مورد نظر در فاکتور فروش قبوض دریافت صندوق، چک و یا هر دو و همچنین سند حسابداری مربوط به فاکتور و نحوه تسویه حساب به دنبال آن صادر می گردد.

نرم افزار بازرگانی جامع

نرم افزار بازرگانی کاکتوس در سه مدل جامع، عمومی و ساده عرضه می شود.

این نرم افزار شامل نرم افزار های حسابداری ، انبارداری ، خرید و فروش ، خزانه داری و موسسات و اشخاص می باشد که در کنار هم یک نرم افزار یکپارچه کامل را برای شرکت های بازرگانی تشکیل می دهند.

تصاویر

بخش حسابداری
بخش حسابداری
بخش خزانه داری
بخش انبارداری
بخش انبارداری
بخش فروش
بخش فروش