کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

انبارداری

1398-03-26
895

یکی از محصولات اساسی کاکتوس نرم افزارهای انبارداری در سه مدل مختلف است. در این صفحه در ابتدا برخی توضیحات  در مورد مقوله های کلیدی در نرم افزار انبارداری ارائه شده سپس لینک نرم افزارهای انبارداری کاکتوس نمایش داده شده است.

انبارداری چیست؟

انبار به مکان یا محلی طلاقی میشود که برای انباشت یا ذخیره کالاهای تحصیل شده، از آن استفاده میشود. انبارداری از طریق ذخیره سازی کالاها در طول سال و توزیع آنان در صورت نیاز و در زمان مناسب، سودآوری زمانی ایجاد می کند.

انبارداری چیست؟
در زمان نگهداری کالا در انبار امکان آسیب دیدگی کالا و تبخیر، دزدی و غیره وجود دارد که ممکن است انباردار را به مشکلات فراوانی روبرو کند. در صورت دانستن اصول انبارداری، میتوان با صرف کمترین اسیب به کالا و کمترین زمان، آن کالا را به بهترین وجه ممکن نگهداری کنیم، به طوری که در هنگام نگهداری، کالاها هیچ اسیبی نبیند و در زمان تحویل، کالا به سرعت در اختیار درخواست کننده قرار بگیرد.

انباردار کیست؟

نرم افزار انبارداری
انباردار کسی است که مسئول کنترل، حفظ و نگهداری اقلام موجود در انبار را بر عهده دارد. فردی که بعنوان انباردار انتخاب میشود، ضمن آشنا بودن به دانش انبارداری، باید فردی امین و مطمئن باشد، چرا که انبار بخش بزرگی از سرمایه یک کارخانه را در برمیگیرد. در این زمینه کمک انباردار با توجه به وظایف تخصیص داده شده به ایشان به انباردار در این زمینه کمک میکند. شغل انبارداری بسیار مهم و پرمسئولیت میباشد، در نتیجه انباردار باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

1- ارتباط با مشتریان بیرونی
2- تماس با دیگران
3- مذاکرات رو در رو
4- کار با گروه یا تیم

تمامی ورودی و خروجیهای انبار توسط انباردار یا کمک انباردار ثبت شده و در کارت کالا ثبت میگردد، که تمامی این ورودی یا خروجیها باید به تایید و امضای مدیر مربوطه برسد و بدون تاییدیه امکان خروج کالا از انبار وجود ندارد.

آشنایی با اصول انبارداری

نمونه یک انبار

اصول انبارداری در سه مرحله ورود کالا، نگهداری کالا، خروج کالا است که به شرح زیر است:

مرحله ورود کالا

از جمله کارهایی که باید در این مرحله صورت گیرد این است که ما بدانیم چه کالاهایی در چه تاریخی به انبار وارد میشوند که ما فرصت پیدا کردن محل مناسب برای نگهداری آنها را در انبار داشته باشیم. چنانچه کالا حجیم، سنگین بوده و یا درخواست کننده زیادی دارد باید آن را در نزدیکی محل تحویل نگهداری کنیم. همچنین از دیگر اقدامات، نوشتن رسید انبار برای کالاهای ورودی میباشد.

مرحله نگهداری کالا

کارهایی که باید در این مرحله صورت بگیرد این است که وقتی کالا وارد انبار میشود ابتدا باید بر اساس مواردی از قبیل حساسیت کالا، میزان امنیت کالا، خطر پذیری، میزان مصرف کالا و از این قبیل، اولویت بندی شود. سپس بر این اساس نوع قفسه، طبقه قفسه با توجه به حجم آن باید انتخاب و قفسه بندی گردد. مهمترین نکته در این زمان قابل دسترس بودن کالا است، بطوری که جابجایی کالا در انبار براحتی صورت گیرد. در مکانی که کالاها قفسه بندی شده و نگهداری میشوند باید مسایل ایمنی، وسایل حمل کننده کالا و مسائل بهداشتی بصورت کامل رعایت گردد.

مرحله خروج کالا

مهمترین مرحله خروج کالا از انبار میباشد که باید ثبت و بایگانی شود، زیرا اسناد و مدارک در این زمان مشخص کننده تحویل کالا به درخواست کننده است. ثبت سیستمی و بایگانی کمک می کند که ما بتوانیم آمار درست از موجودی کالا در انبار داشته باشیم وهمچنین میتوانیم گزارشات مربوط به مصرف کالا، میزان ورودی و میزان خروجی کالا را برای استفاده کنندگان گزارشات تهیه نماییم.
شرکتها و واحدهای صنعتی یکی از عوامل مهم مدیریت اقتصادی را دسترسی به موقع به اطلاعات کالا میدانند. به دلیل حجم بسزای ورودیها و خروجیها و پیشرفت تکنولوژی، موسسات و واحدهای صنعتی نیازمند یک نرم افزار کارآمد و جامع برای ثبت این اطلاعات هستند که نرم افزار انبارداری کاکتوس این امکان را در اختیار آنها قرار میدهد.

بخشی از امکانات نرم افزار انبارداری کاکتوس

 • تعریف انبار به تعداد نامحدود
 • تعریف مراکز انبار و انواع انبار
 • تعریف اطلاعات کالا، طبقه بندی کالا، بارکد کالا
 • تعریف واحدهای سنجش به تعداد نامحدود برای کالا
 • ثبت تصویر کالا
 • فعال کردن کنترل موجودی کالاها
 • تخصیص هر انبار به کالاها
 • ثبت رسید انبار در انواع خرید، موجودی اول دوره و سایر
 • ثبت رسید برگشت از خرید
 • ثبت حواله انبار در انواع فروش، مرجوعی، امانی و سایر
 • امکان تعیین روش قیمت گذاری کالاها
 • تهیه انواع گزارشات موجودی کالا و کاردکس کالا در هر زمان

فهرست گروه انبارداری