کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار گزارشات مدیریتی

1398-03-29
233

نرم افزار گزارشات مدیریتی بخشی از برنامه جامع کاکتوس است که امکانات ویژه ای در اختیار کاربر برای تهیه گزارشات می دهد. بعنوان نمونه در برنامه پیمانکاری، برای تهیه گزارشات کارکرد پروژه هایی که در طول بیش از یک سال جریان داشته کاربر می تواند با استفاده از گزارشات بین دوره ای به گزارش مورد نظر دسترسی پیدا کند. در لینک زیر نحوه کار با این برنامه آموزش داده شده است.

فهرست گروه نرم افزار گزارشات مدیریتی