کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار چک

1398-03-28
318

نرم افزار چک کاکتوس برای ثبت وگزارش گیری از عملیات بانکی کاربرد دارد. بعلاوه در این نرم افزار تراکنش های دریافت و پرداخت در قالب عملیات صندوق نیز ثبت و گزارش گیری می شود. لینک های زیر به آموزش و کارکرد این نرم افزار اختصاص دارد.

فهرست گروه نرم افزار چک