کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار پخش مویرگی

1398-03-29
1,723

نرم افزار پخش مویرگی یکی از نمونه های برنامه بازریگانی کاکتوس است که عهده دار امور پخش کالا به صورت مویرگی می پردازد. فعالیت بازاریاب ها، منطقه بندی و محله بندی شهرها، تخصیص جوایز به مشتریان، تولید حواله های پخش روزانه برای مسیرها، و . . . از امکانات برنامه پخش مویرگی است. لینک زیر این نرم افزار را نمایش می دهد.

فهرست گروه نرم افزار پخش مویرگی