کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

نرم افزار سردخانه

1398-04-03
812

نرم افزار سردخانه هزینه نگهداری کالاهای مشتریان در سردخانه را محاسبه می کند. قسمت های عمده برنامه عبارتند از انبارداری، حسابداری، و محاسبه هزینه های نگهداری کالای مشتریان در سردخانه. الگوهای متفاوتی برای این محاسبه قابل پیاده سازی است. لینک زیر توضیحات بیشتری در مورد این برنامه ارائه می دهد.

فهرست گروه نرم افزار سردخانه