کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار دستمزد

1398-04-02
630

نرم افزار دستمزد یا نرم افزار حقوق کاکتوس ویژه محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل موسسه می باشد. این نرم افزار براساس قوانین وزارت کار و بیمه کارگری (تامین اجتماعی) بنا شده است. این نرم افزار همراه با محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل موسسه و ارائه لیست حقوق و فیش حقوق پرسنل، محاسبات مربوط به بیمه و مالیات حقوق را انجام داده و فایل های بیمه و مالیات برای بارگزاری در سایت های بیمه و مالیات حقوق را تولید می  کند.

از امکانات دیگر این بارگزاری خروجی دستگاه های حضور و غیاب است. بدین ترتیب برنامه به صورت خودکار میزان کارکرد پرسنل را ذخیره کرده، محاسبات مربوطه را انجام می دهد. یکی دیگر از امکانات برنامه تهیه لیست واریز حقوق پرسنل به بانک است که آنرا به صورت یک خروجی برای تحویل به بانک تولید می کند.

لیست برنامه های مرتبط با نرم افزار دستمزد کاکتوس:

فهرست گروه نرم افزار دستمزد