کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار خرید

1398-03-27
230

نرم افزار خرید ویژه خرید کالا و خدمات می باشد. بخشی از این برنامه، نرم افزار انبارداری است که در آن اطلاعات کالا ها و انبارها و سایر اطلاعات پایه برای کالا تعریف می گردد. در قسمت خرید، فاکتور خرید کالا و یا خدمات صادر شده به ازاء کالای خریداری شده به صورت خودکار ثبت ورودی انبار می گردد که در قسمت انبارداری و قسمت خرید می تواند تمامی گزارشات مقداری و ریالی مربوط به تراکنش کالاهای خریداری شده را تهیه نمود. لینک زیر این نرم افزار را نمایش می دهد.

فهرست گروه نرم افزار خرید