کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار حمل و نقل باری

1398-04-05
2,904

نرم افزار حمل و نقل باری امور حمل و نقل کالا را مدیریت می کند. این برنامه شامل تعریف خودروها، رانندگان، کالاها، مبادی حمل کالا، مقصد حمل، نام صاحبان کالاها، نام تحویل گیرندگان کالاها، انواع و اقسام هزینه های حمل بار، دستمزد رانندگان، کمیسیون حمل بار و غیره است. این برنامه برای هر حمل بار یک بارنامه صادر می کند. تمامی تراکنش های مالی حمل بار در بخش حسابداری، در قالب اسناد حسابداری ثبت می گردد. برنامه دارای گزارشات متنوعی است از عملکرد خودروها، رانندگان، صاحبان کالاها، دریافت کنندگان کالاها، و نیز گزارشات حسابداری در زمینه سود و زیان و تراز و گردش حساب ها. لینک زیر این نرم افزار را نمایش می دهد.

فهرست گروه نرم افزار حمل و نقل باری