کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار حق العمل کاری

1398-04-04
909

نرم افزار حسابداری حق العمل کاری یا به صورت خلاصه نرم افزار حق العمل کاری امور حق العمل کاری سنتی بازار را انجام می دهد. در حق العمل کاری سنتی در بازارهای ایران برای توزیع انواع خشکبار، زرشک، زیره و کالاهای مشابه، صاحبان کالاها، کالای خود را نزد حق العمل کار امانت می گذارند. سپس حق العمل کار اقدام به خرده فروشی کالا کرده و طبق نرخ فروخته شده درصدی از مبلغ را کسر کرده و الباقی را به صاحب کالا می پردازد.  لینک زیر برنامه حسابداری حق العمل کاری را نمایش می دهد .

فهرست گروه نرم افزار حق العمل کاری