کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار حسابداری پوشاک

1398-04-04
2,003

نرم افزار حسابداری پوشاک یکی از نمونه های برنامه بازرگانی کاکتوس است که به امور خرید و فروش پوشاک می پردازد. این برنامه امکان تعریف رنگبندی و سایز بندی پوشاک در زمان خرید و فروش را دراختیار کاربر قرار می دهد. بخش های حسابداری مالی، انبارداری، خرید و فروش پوشاک از قسمت های اساسی برنامه می باشد. لینک زیر این نرم افزار را نمایش می دهد.

فهرست گروه نرم افزار حسابداری پوشاک