کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار حسابداری سردخانه

1398-04-03
1,299

نرم افزار حسابداری سردخانه یا برنامه سردخانه هزینه نگهداری کالاهای مشتریان در سردخانه را محاسبه می کند. قسمت های عمده برنامه عبارتند از انبارداری، حسابداری، و محاسبه هزینه های نگهداری کالای مشتریان در سردخانه. الگوهای متفاوتی برای این محاسبه قابل پیاده سازی است. لینک زیر توضیحات بیشتری در مورد این برنامه ارائه می دهد.

فهرست گروه نرم افزار حسابداری سردخانه