کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار حسابداری خرید شیر

1398-04-04
900

نرم افزار حسابداری خرید شیر براساس الگوی خرید شیر خام پیاده سازی شده است. در این الگو قیمت خرید شیر خام براساس چندین مولفه از جمله میزان چربی، میزان آب، وجود یا عدم وجود آنتی بیوتیک، میزان میکرب نسبت به میزان استاندارد تعیین می گردد.

این برنامه امکان ثبت نتایج آزمایش شیر خریداری شده و محاسبه قیمت خرید شیر خام به صورت خودکار را داراست. این قیمت در فاکتور خرید مربوطه وارد و در سند حسابداری آن ثبت می گردد. برنامه خرید شیر خام می تواند بعنوان بخشی از برنامه های گسترده تر کاربرد داشته باشد. از جمله این برنامه ها، برنامه شرکت ها و کارخانجات تولید محصولات لبنی می باشد. لینک زیر این نرم افزار را نمایش می دهد.

فهرست گروه نرم افزار حسابداری خرید شیر