کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار حسابداری بتن

1398-04-04
841

نرم افزار حسابداری بتن یکی از نمونه های برنامه بازریگانی صنعتی کاکتوس است که مباحث کلیدی در تولید، بازرگانی و حمل قطعات بتنی و نیز بتن آماده را مورد بحث قرار می دهد. لینک زیر این نرم افزار را نمایش می دهد.

فهرست گروه نرم افزار حسابداری بتن