کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار تولید

1398-04-02
381

نرم افزار تولید یکی از نمونه های برنامه صنعتی کاکتوس است. در این برنامه کاربر می تواند فرمول های مختلف تولید محصول را تعریف کند (درخت محصول) و براساس آن فرآیندهای تولید را اجرا نماید. در این اجرا کاربر می تواند قیمت تمام شده محصول را از روی قیمت تمام شده مواد مصرفی، دستمزد تولید و هزینه های سربار محاسبه نماید. لینک زیر این نرم افزار را نمایش می دهد.

فهرست گروه نرم افزار تولید