کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار بازرگانی ارزی

1398-04-04
899

نرم افزار بازرگانی ارزی یکی از نمونه های برنامه بازریگانی کاکتوس است که در تمامی تراکنش های مالی در حسابداری، خرید و فروش و خزانه داری، مقداری ارزی معادل ریالی تراکنش را نیز منظور می کند.  لینک زیر برنامه بازرگانی ارزی را نمایش می دهد .

فهرست گروه نرم افزار بازرگانی ارزی