کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵

نرم افزار اموال

1398-04-02
1,192

نرم افزار اموال کاکتوس عهده دار مدیریت اموال در موسسه است. ثبت اموال، ثبت شماره اموال و پلاک کوبی، ثبت ورود اموال به موسسه و توزیع آن در ادارات موسسه، و گزارش گیری از تراکنش های ورود و خروج اموال از مباحث عمده در برنامه اموال کاکتوس است. لازم به ذکر است برنامه اموال کاکتوس به محاسبه استهلاک اموال نمی پردازد.

فهرست گروه نرم افزار اموال