کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار اشخاص

1398-03-29
262

نرم افزار اشخاص کاکتوس در واقع یک بانک اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات افراد و موسسات است. این برنامه قابلیت های متنوعی برای دسته بندی اطلاعات و نیز گزارش گیری و چاپ اطلاعات می باشد. برنامه اشخاص کاکتوس در سه مدل جامع، عمومی و ساده عرضه می گردد.

فهرست کلیه برنامه ها مرتبط با نرم افزار اشخاص:

فهرست گروه نرم افزار اشخاص