کاکتوس کامپیوتر
نرم افزار حسابداری کاکتوس

کاکتوس کامپیوتر
نرم افزارهای حسابداری کاکتوس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

نرم افزار ارزی

1398-04-04
899

نرم افزار ارزی کاکتوس به استفاده توامان از ارزهای مختلف همراه با ریال در تراکنش های مالی موسسه می پردازد. بدین قرار در قسمت های حسابداری مالی، خرید و فروش کالا و نیز خزانه داری کاربر می تواند همراه با مقادیر ریالی تراکنش ها، معادل ارزی آن را نیز ثبت و گزارش گیری کند.

فهرست گروه نرم افزار ارزی