| ورود
 
محصولات » نرم افزارهای ساده » نرم افزار وام و صندوق قرض الحسنه يکشنبه,01 مرداد, 1396
 برنامه وام و قرض الحسنه ساده کاکتوس

نرم افزار وام و قرض الحسنه و صندوق پس انداز كاكتوس، شامل نرم افزارهاي وام و قرض الحسنه، خزانه داری و صندوق پس انداز و حسابداري است كه به صورت يكپارچه كار مي كنند. امكانات برنامه هاي فوق در قسمت های مربوطه توضيح داده شده است. توضيحات برنامه وام و قرض الحسنه عبارت است از:

تعريف انواع وام، فرم درخواست وام شامل: نام متقاضي، نوع وام درخواست شده، تاريخ در خواست و مبلغ وام درخواستي، اولويت بندي وام ها (عادي، اضطراري، غير ضروري)، وضعيت درخواست (در دست بررسي، در نوبت، تاييد شده، پرداخت شده و تسويه شده)، تاريخ تعيين آخرين وضعيت، مبلغ تصويب شده، تاريخ پرداخت وام، فاصله زماني بين پرداخت اقساط (ماهانه، يک ماه در ميان، يکجا، ...)، انتخاب تعداد اقساط، ليست درخواست وام ها، گزارشات گوناگون درخواست وام بر اساس گزينه هاي متفاوت، قسط بندي وام ها به صورت اتوماتيک توسط برنامه با توجه به تعداد اقساط و مبلغ وام عمليات پرداخت اقساط. صدور سند حسابداري اتوماتيک براي اقساط پرداخت شده و واريز به صندوق انتخاب شده، گزارشات متفاوت از وضعيت اقساط پرداخت شده و پرداخت نشده براساس گزينه هاي متفاوت، ليست اسناد معوقه در ابتداي ورود به برنامه تعريف ضامن، ثبت اطلاعات اسناد تضميني دريافت شده و چاپ دفترچه اقساط.

 

نرم افزار وام و صندوق قرض الحسنه

این برنامه تحت بانک اطلاعاتی Access ارائه می شود.