| ورود
 
محصولات » نرم افزارهای عمومی » نرم افزار دبیرخانه دوشنبه,01 دي, 1393
نرم افزار دبیرخانه و بایگانی کاکتوس

ثبت اطلاعات نامه و اسناد وارده و صادره عادی به طور کامل شامل شماره، تاریخ، موضوع، شرح مختصر، تاریخ و ساعت و شماره ثبت در دبیرخانه، تاریخ و شماره عطف، تاریخ و شماره پیوست، تاریخ و شماره بایگانی، محل بایگانی، شماره قفسه، مسئول بایگانی، تعداد پیوست، ارسال کننده و لیست رونوشت، گزارش گیری کامل نامه و اسناد دبیرخانه و بایگانی به تفکیک کلیه مشخصات فوق الذکر، ثبت و پیگیری تماس های تلفنی و غیره. ثبت کلیه اطلاعات نامه و اسناد وارده و صادره محرمانه به شرح فوق الذکر گزارشات کامل دبیرخانه و بایگانی وارده و صادره محرمانه به تفکیک کلیه مشخصات، ثبت اطلاعات ارجاعات نامه های وارده عادی و محرمانه، گزارش های ارجاعات نامه های وارده عادی و محرمانه.

 نرم افزار دبیرخانه

ثبت اطلاعات اسكن نامه ها و سایر ضمائم مانند نقشه ها و غیره، نمایش اسکن نامه ها و کلیه ضمائم نامه ها از داخل برنامه دبیرخانه، معرفی نرم افزارهای واژه نگار مورد استفاده جهت تولید نامه ها مانند MS Word، امکان رؤیت و ویرایش نامه های تایپ شده از داخل برنامه دبیرخانه، ثبت و طبقه بندی اصلی و فرعی نامه و گزارش گیری به تفکیک طبقه بندی، از دیگر امکانات این نرم افزار است.

این برنامه تحت هر یک از بانک های اطلاعاتی Access و SQL Server عرضه می شود.

  این برنامه تحت دو بانک اطلاعاتی MS Access و SQL Server عرضه می شود. برنامه های با گردش کار سبک تا متوسط غالباً با بانک Access و برنامه هائی که نیاز به گردش کار سنگین و بعضاً حجیم دارند با بانک اطلاعاتی SQL ارائه می گردد. به علاوه برنامه های تحت بانک SQL قابلیت اجرا تحت شبکه و به صورت چند کاربره را دارند. گرچه دو برنامه در بیش از 90 درصد موارد مشابه هستند ولی برخی از امکانات فوق الذکر اختصاصاً در برنامه های تحت SQL و برخی نیز بعضاً در برنامه های تحت Access تعبیه گردیده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که اطلاعات ذخیره شده در بانک های Access قابل انتقال به بانک SQL می باشد. بدین قرار چنانچه در ابتدای کار از برنامه تحت Access استفاده شود، در هر زمانی در آینده می توان این برنامه را تحت بانک SQL ارتقا و اجرا نمود.

بازگشت به ابتدای صفحه