| ورود
 
محصولات » نرم افزارهای ساده » نرم افزار حقوق و دستمزد يکشنبه,01 مرداد, 1396
 نرم افزار حقوق و دستمزد کاکتوس

امکانات این نرم افزار عبارتند از: مشخصات کارگاه تأمين اجتماعي، تعريف مشاغل و رتبه بندي، تعريف متغيرهاي بيمه،‌ تعريف جدول مالياتي، ثبت کليه اطلاعات پرسنلي، سوابق کاري، مدارک تحصيلي، اطلاعات تأهل و خانواده و... ،انواع استخدام رسمي، قراردادي، بازنشسته، ساعتي و ...، ثبت کارکرد ماهانه شامل کليه اقلام کارکرد، انواع مزايا و کسورات، وام، مرخصي و ...، تعیین مالیات پذیر و بیمه پذیر بودن مزایا، تعریف معافیت 20% حق بیمه سهم کارفرما برای هر پرسنل طبقه ماده 103، تعریف معافیت 7% حق بیمه سهم پرسنل ویژه جانبازان و ...، انواع گزارشات ليست بيمه، حقوق و دستمزد، ماليات، فيش حقوق، وام و غيره به تفکيک، کد پرسنل، سال، ماه، شعبه تأمين اجتماعي، تهيه ديسکت بيمه، تعدد شعبات تأمين اجتماعي، تعدد شعبات بانکي، ليست واريز حقوق به حساب هاي بانکي پرسنل، طبقه بندي پرسنل و تهيه گزارشات براساس طبقات، صدور سند حسابداري، تهيه ديسکت بانکي بنا بر سفارش مشتري و امکان انتقال اطلاعات از دستگاه کارت ساعت زني (آراز، دنيای پردازش، علم و صنعت، پاليز افزار و داما الکتریک).

 نرم افزار حقوق و دستمزد

 

 

این برنامه تحت بانک اطلاعاتی Access عرضه می شود.