نرم افزار تولید - نرم افزار صنعتی - شرکت نرم افزاری کاکتوس نرم افزار صنعتی - کاکتوس کامپیوتر
     | ورود
 
محصولات » نرم افزارهای عمومی » نرم افزار صنعتی چهارشنبه,29 شهريور, 1396
 نرم افزار صنعتی و تولید - کاکتوس - نسخه عمومی
نرم افزار تولید - نرم افزار صنعتی

نرم افزار صنعتی کاکتوس، نرم افزاری است متشکل از نرم افزارهای حسابداری،چک و صندوق، انبارداری،خرید و فروش و تولید که به صورت يک برنامه يکپارچه عمل می کند. به این صورت که از قسمت های چک و صندوق، انبارداری، خرید و فروش و  تولید می توان سند حسابداری صادر نمود و با رجوع به سند حسابداری می توان اطلاعات مربوط به سند را رویت و ویرایش نمود. قسمت خرید و فروش علاوه بر بخش حسابداری با بخش انبار و چک و صندوق نیز مرتبط است، مثلاً با صدور فاکتور فروش، حواله انبار صادر می شود و با انتخاب نحوه پرداخت مورد نظر در فاکتور فروش قبوض دریافت صندوق، چک و یا هر دو و سند حسابداری مربوط به فاکتور و نحوه تسویه حساب به دنبال آن صادر می گردد.

در قسمت تولید نیز امکانات ثبت فرمول ساخت محصول تعبیه شده است که با انجام عمل تولید محصول مورد نظر، به طور خودکار با توجه به مقادیر تعریف شده در فرمول مقدار موادهای اولیه و محصولات از انبار کسر و اضافه می گردد.

در برنامه صنعتی کاکتوس امکاناتی تعبیه گردیده که به کمک آن می توان قیمت تمام شده کالا را محاسبه نمود. از آنجائیکه موسسات بازرگانی و تولیدی متفاوت به روش های متفاوت و با کلی نگری ها یا جزئی نگری های متفاوتی به مقوله محاسبات قیمت تمام شده برخورد می کنند ادغام کلیه این نگرش ها در یک بسته نرم افزاری (package) ممکن نمی باشد. هم از این روست که در نرم افزار صنعتی کاکتوس، یک سری امکانات کلیدی و کلی در این زمینه تعبیه گردیده است. با اتکا به این امکانات و الگوهایی که در برنامه پیاده شده بسیاری از نیازهای محاسباتی قیمت تمام شده مرتفع گردیده است. درصورتی که کاربر برنامه بخواهد دقیقا نحوه محاسبه قیمت تمام شده موسسه خود را در در برنامه داشته باشد این نیازهای ویژه قابل ادغام در برنامه موجود می باشد. 

نرم افزار صنعتی 

امکانات موجود در برنامه کاکتوس جهت محاسبات قیمت تمام شده عبارتند از:
 

امکان تخصیص سرفصل حساب (در سطح کل، معین، تفضیلی و مرکز هزینه) به هر کالا

امکان تخصیص سرفصل حساب (در سطح کل، معین، تفضیلی و مرکز هزینه) به هر انبار

امکان تخصیص مرکز هزینه برای هر یک از ادارات و یا واحدهای موسسه

امکان صدور سند حسابداری برای رسید انبار برای انواع رسید خرید، برگشت از خرید، رسید اول دوره و غیره

امکان صدور سند حسابداری برای انواع حواله ها شامل: فروش، برگشت از فروش، انتقالی به انبار دیگر و یا به سایر واحد های موسسه و غیره

قیمت کالای خارج شده از انبار به روش میانگین موزون، فایفو و یا لایفو قابل محاسبه می باشد

در صورت انتقال کالا به انبار دیگر یا سایر واحدهای موسسه سرفصل مربوط به طرف گیرنده کالا بدهکار می گردد

امکان تعریف انواع هزینه های دستمزد و سربار در برنامه، پس از تعریف عناوین هزینه های سربار می توان به هریک از آنها یک سرفصل حسابداری (در سطع کل، معین، تفضیلی و مرکز هزینه) اختصاص داد

نمونه فرم تعریف هزینه ها در زیر آمده است.

نرم افزار صنعتی

امکان تعریف فرمول تولید برای کلیه تولیدات موسسه بدون هیچ محدودیت، تعریف مواد اولیه هر فرمول به تعداد نامحدود، تعریف محصولات هر فرمول به تعداد نامحدود، امکان کپی فرمول تولید جهت تعریف فرمول جدید ، امکان تعریف تسهیم قیمت کالاهای مصرفی در قیمت محصولات در فرمول تولید، امکان تعریف هزینه های سربار برای هر کالای تولید شده در یک فرمول تولید

نمونه فرم تعریف فرمول تولید در زیر آمده است:

نرم افزار صنعتی

از دیگر امکانات این بخش صدور حواله تولید براساس یک فرمول تولید و کسر خودکار مواد اولیه و اضافه شدن خودکار محصولات در موجودی انبار می باشد

امکان صدور سند حسابداری برای تولیدات موسسه بر اساس هر فرمول تولید. در این سند سرفصلهای مربوط به کالاهای تولیدی بدهکار و سرفصل های مربوط به کالاهای مصرفی در فرمول تولید مورد نظر بستانکار می گردد. بعلاوه سرفصل های اختصاص داده شده به عناوین حقوق و دستمزد و سایر هزینه های سربار تعریف شده برای کلیه کالاهای تولیدی بستانکار می گردد

امکان گزارشگیری از موجودی ریالی هر کالا در انبار به روش های میانگین موزون، فایقو و لایفو طی دوره مورد نظر، مثلاً طی یک ماه

گزارش موجودی کالاهای مورد نیاز برای هر فرمول تولید (BOM)

گزارشات بهای تمام شده کالای تولید شده با استفاده از روش محاسبه میانگین موزون، فایفو و لایفو برای قیمت کالای خروجی از انبار و ...

نمونه گزارش بهای تمام شده یک محصول (نخ پلاستیک) در زیر آمده است در این فرمول سه کالای مواد اولیه (الیاف مصنوعی، رنگ آبی و زرد) موجود است که مقدار و قیمت خروجی این اقلام از انبار به روش فایفو محاسبه شده است و هزینه مواد مصرفی با مجموع هزینه های دستمزد و سربار تعریف شده جهت محاسبه کلیه هزینه های کالای ساخته شده ثبت شده است.

نرم افزار صنعتی

فرم تهیه گزارش موجودی کالای مورد نیاز جهت تولید (BOM) با امکان انتخاب فرمول، نام انبار و مقدار محصول مورد نظر در زیر آورده شده است.

نرم افزار صنعتی

بانک های اطلاعاتی
این برنامه تحت دو بانک اطلاعاتی MS Access و SQL Server عرضه می شود. برنامه های با گردش کار سبک تا متوسط غالبا با بانک Access و برنامه هایی که نیاز به گردش کار سنگین و بعضا حجیم دارند با بانک اطلاعاتی SQL ارائه می گردد. به علاوه برنامه های تحت بانک SQL قابلیت اجرا تحت شبکه و به صورت چند کاربره را دارند.
 
گرچه دو برنامه در بیش از 90 درصد موارد مشابه هستند ولی برخی از امکانات فوق الذکر اختصاصا در برنامه های تحت SQL و برخی نیز بعضاً در برنامه های تحت Access تعبیه گردیده است. به عنوان مثال تعریف اعتبارات، انتقال اطلاعات بین شرکت های مختلف در بخش حسابداری، ثبت شماره سریال و مشخصات ویژه مثل رنگ و سایز، صدور حواله تبدیل در انبار، عملیات انبارگردانی و تهیه گزارش موجودی کالای مورد نیاز جهت تولید (BOM) از جمله امکاناتی است که تنها در برنامه های تحت بانک اطلاعاتی SQL server موجود است.
 

ذکر این نکته نیز ضروری است که اطلاعات ذخیره شده در بانک های Access قابل انتقال به بانک SQL می باشد. بدینقرار چنانچه در ابتدای کار از برنامه صنعتی تحت Access استفاده شود، در هر زمانی در آینده می توان این برنامه را تحت بانک SQL ارتقا و اجرا نمود.

در ادامه می توانید شرح قسمت های مختلف نرم افزار صنعتی، شامل حسابداری، انبارداری، خرید و فروش و خزانه داری را مشاهده کنید:
 
نرم افزار تولید - نرم افزار صنعتی
  

 نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری - کاکتوس

نرم افزار حسابداری

کاکتوس - نسخه عمومی

نرم افزار حسابداری کاکتوس بر اساس تمامی موازین و استانداردهای حسابداری دوبل طراحی و پیاده سازی شده است و کاربر می تواند به صورت کاملاً آزاد چیدمان سرفصل های حسابداری را انجام دهد و بر اساس این چیدمان اسناد حسابداری لازم را صادر کند و گزارشات پایه و نیز گزارشات رایج دیگر را استخراج نماید.به علاوه در نرم افزار حسابداری کاکتوس، بخش های دیگری مانند تهیه مغایرت بانکی، طراحی گزارشات سود و زیان و ترازنامه و ...برای کاربری بهتر تعبیه شده است.

 

نرم افزار حسابداری - نسخه عمومی کاکتوس

 

نرم افزار حسابداری - نسخه عمومی کاکتوس

 
  

نرم افزار حسابداری - تعاریف اطلاعات پایه

 • تعریف سر فصل ها شامل تعریف گروه حساب ها، سرفصل های كل، معین،‌ تفضیلی و دو سطح کمکی مرکز هزینه و اعتبارات
 • استفاده از سرفصل حسابداری در سه مدل شناور، مقید به یک معین یا مقید به چند معین
 • تعیین ماهیت حساب ها
 • امکان کپی سرفصل های تفضیلی یک معین برای معین دیگر در مدل تفضیلی مقید به یک معین، جهت افزایش سرعت در تعریف اطلاعات پایه
 • ثبت توضیحات برای هر سرفصل حسابداری و نمایش توضیحات سرفصل در هنگام تهیه گزارش از سرفصل
 • امکانات چاپ تمامی سرفصل ها و یا قسمتی از آنها

نرم افزار حسابداری - نسخه عمومی کاکتوس - سرفصل حسابداری

 نرم افزار حسابداری - امکانات ثبت سند حسابداری

 • ثبت اطلاعات سند و ردیف های سند
 • درج و حذف سند حسابداری
 • جستجوی سریع سرفصل های کل و معین و تفضیلی در حین صدور سند
 • نمونه های متفاوت چاپ سند
 • چاپ متوالی اسناد
 • تعریف شرح های ثابت برای ردیف های اسناد
 • قطعی کردن دستی یا خودکار اسناد
 • اسناد موقت و قطعی شده
 • تعریف امضاکنندگان ذیل سند
 • لیست اسناد
 • كپی یک ردیف یا كلیه ردیف های سند در سند دیگر
 • سند مركب ماهانه و روزانه جهت ثبت دفاتر قانونی
 • بستن حساب های موقت
 • صدور خودکار اسناد افتتاحیه و اختتامیه
 • امکان ویرایش اسناد افتتاحیه و اختتامیه خودکار
 • صدور سند حسابداری ارزی

نرم افزار حسابداری - نسخه عمومی کاکتوس - سند حسابداری

 

نرم افزار حسابداری - نسخه عمومی کاکتوس - چاپ سند حسابداری

نرم افزار حسابداری - گزارشات حسابداری

در قسمت تهیه گزارشات کاربر می تواند با انتخاب یا عدم انتخاب انواع و اقسام گزینه ها ترکیب بسیار متنوعی از گزارشات مختلف را به دست آورد. نمونه این گزارشات عبارتند از:

 • گزارشات دفاتر مالی دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین و دفتر تفضیلی 
 • تراز كل ( 4 ، 6 و 8 ستونی )
 • تراز معین 
 • تراز تفضیلی
 • گزارش مانده حساب اشخاص
 • گزارش صورت حساب مشتری و چاپ آن با عنوان دلخواه 
 • امکان نمایش کالاهای ثبت شده در فاکتور،با تعداد و قیمت واحد آنها، در صورت حساب مشتری
 • امکان چاپ اسناد روزانه و ماهانه
 • امکان گزارشات دفتر روزنامه و دفتر کل از اسناد روزانه و ماهانه
 • آنالیز حساب ها از طریق گزارشات دفاتر معین و تفضیلی
 • مرور حساب ها در سطوح مختلف حساب از بالاترین سطح به پایین تر سطح و بالعکس
 • ارجاع به سند حسابداری از طریق گزارشات دفاتر حسابداری، با کلیک روی شماره سند مورد نظر
 • جستجوی قوی روی سرفصل ها در هنگام تهیه گزارشات
 • گزارش سود و زیان بازرگانی
 • ترازنامه مطابق با استانداردهای حسابداری
 • امکان تعریف صورت سود و زیان دلخواه توسط کاربر
 • تهیه گزارش از اسناد ارزی به تفکیک هر سرفصل
 
 
 

نرم افزار حسابداری - نسخه عمومی کاکتوس - گزارشات حسابداری

 
 

نرم افزار حسابداری - نسخه عمومی کاکتوس - تراز تفضیلی

 نرم افزار حسابداری - سایر امکانات

 • قابلیت استفاده همزمان برنامه، تحت شبکه، توسط تعداد نامحدود کاربران
 • تعریف و نگهداری اطلاعات مالی شرکت های متفاوت در یک بانک
 • انتقال اطلاعات سرفصل ها و سندهای حسابداری از یک شرکت به شرکت دیگر، یا از یک بانک به بانک دیگر
 • ورود اطلاعات گردش حساب های بانکی به صورت دستی یا از طریق دیسکت بانک جهت تهیه گزارش مغایرت بانکی
 • تعریف سال مالی شمسی نامحدود
 • امكان تعریف سال های مالی میلادی
 • عدم محدودیت تعداد دوره مالی و تعریف شرکت
 • نگهداری اطلاعات ارزی
 • ارتباط برنامه حسابداری با سایر نرم افزارهای کاکتوس منجمله خزانه داری، انبارداری و خرید و فروش با امکان ثبت خودکار اسناد حسابداری از طریق هر یک این بخش ها
 • انتقال کلیه گزارشات حسابداری به Word و Excel
 • قابلیت نصب بروی انواع ویندوز
 • سازگاری با انواع چاپگر
 • بانک اطلاعاتی  Sql Server

نرم افزار حسابداری - نسخه عمومی کاکتوس - مغایرت بانکی

 

 

 

نرم افزار حسابداری - کاکتوس
  

 نرم افزار خزانه داری (چک و صندوق)

نرم افزار خزانه داری

کاکتوس - مدل عمومی

تچک و صندوق (خزانه داری) شامل دو بخش اصلی است:

 1. ثبت اطلاعات مربوط به وجوه نقد و گزارشات مربوطه
 2. ثبت اطلاعات مربوط به اسناد و گزارشات مربوطه

در قسمت وجوه نقد می توان اطلاعات قبض های دریافتی و پرداختی صندوق را ثبت نمود و براساس قبوض ثبت شده گزارشات مربوطه را تهیه نمود. در قسمت اسناد کلیه اطلاعات مربوط به ثبت اسناد دریافتی و پرداختی شامل چک، سفته،حواله های بانکی و ... را می توان ثبت نمود. این قسمت دارای گزارشگیری قوی براساس کلیه اطلاعات ثبت شده است. امکان چاپ چک های پرداختی نیز در این قسمت تعبیه شده است.

امکاناتی چون صدور رسید دریافت و پرداخت، صدور سند حسابداری خودکار از دیگر امکانات خزانه داری کاکتوس می باشد.

منوی چک و صندوق (خزانه داری) کاکتوس

نرم افزار خزانه داری کاکتوس، مدل عمومی

 ثبت اطلاعات وجوه نقد

 امکانات این قسمت عبارتند از: تعریف صندوق به تعداد نا محدود، ورود اطلاعات دریافت و پرداخت صندوق شامل: نوع قبض، نام صندوق، نام صندوقدار، دریافت کننده / پرداخت کننده وجه، تاریخ، مبلغ و توضیحات مورد نیاز، امکان ثبت قبوض صندوق ارزی با امکان تعریف ارز و نرخ تبدیل ارز برای هر تاریخ، چاپ رسید دریافت و پرداخت صندوق در سه نسخه گیرنده، صندوقدار و حسابداری و ...

نرم افزار خزانه داری( چک و صندوق) عمومی کاکتوس، دریافت و پرداخت صندوق

نرم افزار خزانه داری عمومی کاکتوس، رسید صندوق

گزارش قبوض صندوق

 در این قسمت می توان گزارش مورد نظر از قبوض صندوق را تهیه نمود این گزارش می تواند با انتخاب گزینه های تاریخ، نام صندوق، نام دریافت کننده، پرداخت کننده، انتخاب ارز مورد نظر، نام صندوق دار و . . . تهیه شود. جستجوی سریع قبوض صندوق و جستجوی قوی روی گزارشات ارائه شده از دیگر امکانات این بخش است.

ثبت اطلاعات اسناد در خزانه داری

امکانات این قسمت عبارتند از :

 • تعریف اطلاعات حساب های بانکی شامل: نام حساب، شماره حساب، شعبه، شهر و ...
 • تعریف دسته چک برای حساب های جاری
 • ثبت کلیه اطلاعات چک های دریافتی و پرداختی و سایر اسناد (چک پول، تضمینی، حواله بانکی، سفته و...) شامل: شماره دفتر، شماره سریال، شماره چک، شماره حساب، تاریخ سررسید، شعبه، نام بانک، شهر، مبلغ، دریافت کننده، پرداخت کننده، وضعیت، توضیحات و ...
 • امکان ثبت چک های امانی دریافتی و پرداختی
 • تعریف وضعیت های مختلف چک از جمله در حساب اسناد دریافتی یا پرداختی، در جریان وصول، وصول یا پرداخت شده، برگشت خورده، باطل شده، عودت داده شده، خرج شده، چک روز و وصول نقدی

نرم افزار خزانه داری عمومی کاکتوس، چک

 • چاپ چک با امکان تعریف انواع پیکربندی برای هر حساب
 • انواع رأس گیری چک های دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت اطلاعات چندین چک به صورت گروهی
 • امکان کپی اطلاعات یک چک برای چک دیگر
 • انجام عملیات خرج چک، واگذاری اسناد به بانک و ... به صورت گروهی 

 نمونه چاپ شده اطلاعات چک به روی برگه چک بانک صادرات

نرم افزار خزانه داری عمومی کاکتوس، چاپ چک 

گزارش اسناد خزانه داری

در فرم اصلی تهیه گزارشات چک، کاربر می تواند هر ترکیبی از کلیه گزینه های برنامه چک را انتخاب و بر اساس آن گزارش مورد نظر را تهیه نماید. نمونه از امکانات گزارش گیری در نرم افزار خزانه داری عبارت است از:

 • گزارش از چک های دریافتی و پرداختی به تفکیک انواع گزینه ها، مانند نوع چک، نام حساب بانکی مورد نظر، نام بانک، وضعیت چک
 • گزارش از چک های دریافتی و پرداختی با محدودیت انواع تاریخ مانند تاریخ سررسید، تاریخ ایجاد اطلاعات، تاریخ ویرایش اطلاعات، تاریخ وصول چک
 • گزارش از چک های دریافتی و پرداختی با محدودیت نام دریافت کننده و پرداخت کننده مورد نظر
 • و ...

از امکانات دیگر خزانه داری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • امکان مرتب سازی گزارشات به طور دلخواه
 • اعلام سررسید چک های دریافتی و پرداختی در هنگام ورود به برنامه
 • تعیین تعداد روزهای مورد نظر قبل از سررسید جهت اعلام سررسید

 

گزارشی از چک های دریافتی با انتخاب نام یک مشتری در محدوده تاریخ مورد نظر در زیر نمایش داده شده است.

نرم افزار خزانه داری عمومی کاکتوس، رسید صندوق

 

تصویر زیر فرم اصلی تهیه گزارشات اسناد دریافتی و پرداختی را نمایش می دهد. در این فرم تمامی گزینه های لازم جهت تهیه گزارش مورد نظر تعبیه شده است.

نرم افزار خزانه داری کاکتوس، مدل عمومی، گزارش اسناد

 سایر امکانات و ویژگی های خزانه داری کاکتوس

 • ارتباط برنامه چک و صندوق (خزانه داری) با سایر قسمت های نرم افزار کاکتوس منجمله حسابداری و خرید و فروش
 • صدور خودکار سند حسابداری برای قبوض صندوق و اسناد دریافتی و پرداختی
 • صدور سند حسابداری خودکار برای چک های امانی
 • انتقال کلیه گزارشات به Word و Excel
 • قابل نصب بروی انواع ویندوز
 • سازگاری با انواع چاپگر

جهت مشاهده برخی دیگر از نرم افزارهای کاکتوس، لطفا لینک های زیر را انتخاب کنید :

نرم افزار انبارداری

و ...

  

 نرم افزار انبارداری
نرم افزار انباداری - کاکتوس

نرم افزار انبارداری

کاکتوس - مدل عمومی

نرم افزار انبارداری کاکتوس شامل قسمت های اصلی تعریف اطلاعات کالا، ثبت رسید و حواله و تهیه گزارشات کاردکس و موجودی می باشد. طراحی کدینگ کالا به طور کامل در اختیار کاربر است و کاربر می تواند طبقات و سطوح مختلف کالا را در برنامه طراحی نماید.

این قسمت دارای امکانات زیادی جهت ثبت کالا در رسید و حواله می باشد.

کاربر می تواند براساس رسید و حواله های صادره انواع گزارشات کاردکس و موجودی مورد نیاز را تهیه نماید.

به علاوه کاکتوس آماده است تا گزارشات جدید و مورد نیاز مشتریان را در برنامه اضافه نماید.

همچنین در این نرم افزار انبارداری، امکاناتی مانند عملیات انبارگردانی، صدور رسید اول دوره خودکار، ثبت درخواست خرید و ... موجود است. 

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی

 

نرم افزار انبارداری - تعاریف اطلاعات پایه 

 • تعریف مراکز انبار به تعداد نامحدود
 • تعریف انبار به تعداد نامحدود برای هر مرکز
 • تعریف واحد های اندازه گیری
 • تعریف واحدهای معادل و ضرایب تبدیل واحد ها به یکدیگر
 • كد گذاری 4 سطحی کالا براساس استانداردهای ISO
 • ثبت بارکد برای هر کالا
 • تعریف حداقل و حداکثر موجودی برای هر کالا
 • امکان تعریف مشخصات ویژه مانند رنگ و سایز برای كالاها
 • امکان تعریف شماره سریال های دستگاه از یک نوع کالا
 • امکان تعریف کد تولید
 • امکان کپی نمودن کالاهای یک سطح برای سطح دیگر
 • امکان تخصیص سرفصل های حسابداری برای هر کالا به منظور استفاده از روش دائمی جهت حسابداری انبار
 • امکان تعریف نام دوم و نام خارجی برای هر کالا
 • تفکیک کالاها بر اساس هر انبار یا کلیه انبارها
 • امکان انتقال اطلاعات کالا از Excel به برنامه توسط شرکت کاکتوس
 • نمایش لیست کالا شامل اطلاعات کدکالا، نام کالا، واحد کالا، طبقات اول تا سوم کالا، قیمت خرید و ...،
 • جستجوی قوی به روی اطلاعات کالا و ارجاع به فرم تعریف کالا از طریق لیست کالا

فرم اطلاعات کالا شامل تعریف طبقات 1 تا 3 و ریز اطلاعات

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی، تعریف کالا

 

نرم افزار انبارداری - امکانات ثبت رسید و حواله

 • ثبت انواع رسید و حواله مانند: خرید،‌فروش، مرجوعی، اول دوره، امانی، انتقالی بین انبارها، تبدیل، تعدیل، تولید، انتقالی به واحدها و ...
 • صدور رسید اول دوره (تعدادی و ریالی) به طور خودکار براساس موجودی سال قبل
 • استفاده از چندین روش جهت ثبت کالا در رسید و حواله مانند انتخاب براساس نام، کد، بارکد، پیش کد و ...،
 • نمایش موجودی فعلی در هنگام انتخاب کالا
 • اعلام هشدار در هنگام رسیدن به کف سفارش
 • امکان کپی ردیف های یک رسید یا حواله در حواله ای دیگر
 • چاپ رسید، حواله و برگه خروج کالا و ...
 • امکانات درج بین اسناد انبار
 • صدور خودکارسند حسابداری برای انواع رسید و حواله انبار، در روش دائمی
 • امكان تعریف و استفاده از بارکد در صدور رسید و حواله انبار
 
فرم ثبت اطلاعات در رسید انبار
 
 

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی، رسید و حواله

نمونه فرم چاپی برگه خروج کالا

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی، برگه خروج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار انبارداری - گزارشات انبار

در فرم اصلی تهیه گزارشات انبار تمامی گزینه های لازم برای تهیه انواع و اقسام گزارشات مقداری و ریالی انبار تعبیه شده است. برخی از این گزارشات عبارتند از:

 • انواع گزارشات كاردكس و موجودی مقداری كالا با محدود کردن: تاریخ، ارسال کننده و دریافت کننده کالا، طبقه بندی کالا به صورت کد اول و دوم و سوم و سایر گزینه ها ...
 • ارائه گزارشات به تفكیک هر انبار و سرجمع انبارها
 • گزارشات كاردكس و موجودی ریالی به روش میانگین موزون، فایفو و لایفو
 • گزارش گیری بر اساس بیش از یک واحد اندازه گیری
 • امکان تهیه گزارشات بر اساس سه واحد متفاوت تعریف شده برای هر کالا به عنوان مثال: متر مربع، کارتن و پالت جهت بازرگانی کاشی و سرامیک
 • گزارش از كالاهای زير حداقل موجودی‌
 • گزارش از کالاهای فاقد موجودی
 • لیست تحویل گیرندگان کالا و ...
 • تهیه گزارشات براساس مشخصات ویژه کالا مثلا رنگبندی و سایز بندی در پوشاک، و غیره

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی،گزارشات انبار

 نمونه گزارش کاردکس مقداری کالا

 

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی،کاردکس کالا

 نمونه گزارش موجودی مقداری ریالی کالا

 

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی، گزارش موجودی کالا

نرم افزار انبارداری - سایر امکانات

 • عملیات انبارگردانی همراه با رسید و حواله تعدیل و مغایرت آخر دوره به طور خودکار
 • قابلیت ارتباط برنامه با دستگاه های بارکد خوان
 • امکان ثبت درخواست های کالا و درخواست های خرید
 • ثبت خودکار اطلاعات ردیف درخواست كالا در درخواست خرید
 • ثبت خودکار اطلاعات ردیف درخواست خرید كالا در يک يا چند سند رسيد انبار قبلی يا جدید
 • عملیات کنترل اسناد انبار جهت گزارش از اشکالات ثبتی کاربر
 • امکان رسید کالاهای متفاوت به انبارهای متفاوت در یک سند رسید انبار
 • امکان خروج کالاهای متفاوت به انبارهای متفاوت در یک سند حواله انبار
 • ارتباط برنامه انبارداری با سایر نرم افزارهای کاکتوس منجمله حسابداری و خرید و فروش،
 • انتقال کلیه گزارشات انبارداری به Word و Excel
 • قابل نصب بروی انواع ویندوز
 • سازگاری با انواع چاپگر

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی، درخواست خرید

 در این برنامه کلیه امکانات بارکد شامل: ثبت بارکد در تعریف کالا، چاپ بارکد، انتخاب کالا از طریق بارکد در رسید و حواله، نمایش بارکد در فرم ها و چاپ های موجود، انتخاب بارکد کالا جهت تهیه گزارشات و ... موجود می باشد.

 

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی، بارکدخوان

نرم افزار انبارداری - کاکتوس
  

 نرم افزار خرید و فروش کاکتوس
نرم افزار خرید و فروش - کاکتوس

نرم افزار خرید و فروش

کاکتوس - مدل عمومی

نرم افزار خرید و فروش شامل قسمت های اساسی صدور فاکتور و پیش فاکتور و انواع و اقسام گزارشات خرید و فروش می باشد. در نرم افزار خرید و فروش می توان فاکتور خرید، پیش فاکتور، سفارش مشتری، فاکتور فروش و ... صادر نمود. این قسمت از بخش انبارداری بعنوان زیر ساخت استفاده می کند. به عبارت دیگر انبارداری بخشی از قسمت خرید و فروش است که در آن اطلاعات کالاها، واحدهای اندازه گیری و انبارها تعریف می گردد.

بخش اصلی نرم افزار خرید و فروش، صدور فاکتور خرید و فروش است که در چندین مدل در این برنامه تعبیه شده است. بین فاکتورهای خرید و فروش و رسید و حواله انبار در انبارداری، یک ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. بدین معنی که با صدور رسید خرید یا حواله فروش در انبار به صورت خودکار فاکتور های خرید و فروش مربوطه در برنامه خرید و فروش صادر می گردد، که این امر به صورت بالعکس نیز صادق می باشد، یعنی با صدور فاکتور خرید یا فروش، رسید خرید یا حواله فروش مربوطه نیز به صورت خودکار صادر می گردد. بعلاوه این بخش با قسمت حسابداری نیز در ارتباط است و می توان به صورت خودکار اسناد حسابداری فاکتورهای خرید و فروش را از روی فاکتور صادر نمود. در قسمت گزاشات خرید و فروش گزارشات بسیار متنوعی براساس اطلاعات ثبت شده به صورت تفکیکی و سرجمع می توان تهیه نمود.

امکاناتی چون صدور پیش فاکتور، سفارش مشتری، فاکتور فروش موقت، تعریف بازاریاب، تعریف خدمات جهت فاکتورهای خدماتی، فروش اقساطی، فاکتور فروش ارزی، نمونه های متنوع از چاپ فاکتور فروش و ... نیز در این قسمت موجود است.

* منوی خرید و فروش کاکتوس

نرم افزار خرید و فروش کاکتوس، مدل عممومی

 

تعاریف اطلاعات پایه خرید و فروش

امکانات این بخش از نرم افزار خرید و فروش عبارت است از:

 • تعریف کالا و طبقه بندی 4 سطحی کالا
 • ثبت بارکد برای هر کالا
 • تعریف قیمت خرید ریالی و ارزی برای هر کالا
 • تعریف بیش از یک قیمت فروش برای هر کالا
 • تخصیص قیمت های فروش به مشتریان بنا بر طبقات تعریف شده برای مشتریان
 • تعریف قیمت فروش ارزی برای هر کالا
 • تعیین درصدهای مالیات و عوارض جهت محاسبات مالیات بر ارزش افزوده
 • امکان تعریف مشخصات ویژه مانند رنگ و سایز برای كالاها
 • امکان تعریف شماره سریال های دستگاه از یک نوع کالا
 • امکان تعریف نام دوم و نام خارجی برای هر کالا جهت چاپ فاکتور فروش ارزی
 • تعریف اطلاعات اشخاص شامل: نام، کد، نام موسسه، تلفن (ها)، فاکس، آدرس (ها)، پست الکترونیکی، کد اقتصادی و ...
 • تعیین سقف اعتبار مشتری و اعتبار اسنادی برای هر مشتری و کنترل هریک
 • تعریف ارز و تعریف نرخ تبدیل ارز برای هر روز
 • امکان تعریف و طراحی روش های متفاوت تخفیف به مشتری براساس گروه بندی و طبقات تعریف شده
 • و ...
 
نرم افزار خرید و فروش کاکتوس، مدل عممومی، بازاریاب 

 امکانات ثبت فاکتور خرید و فروش

در نرم افزار خرید و فروش کاکتوس، روش های متنوعی برای انتخاب و ثبت سریع تر و آسان تر کالا طراحی شده است که کاربر بنا بر نیاز می تواند از هر روش استفاده نماید این روش ها در فرم های فاکتور خرید و فروش و پیش فاکتور و ... تعبیه شده است زیرا بخش اعظم اطلاعات این قسمت در این فرم ها ثبت می گردد. 

امکانات این بخش عبارت است از:

 • صدور فاکتور خرید، مرجوعی خرید و خرید امانی
 • صدور فاکتور فروش، مرجوعی فروش و فروش امانی
 • نمایش مانده طرف حساب در فاکتور
 • امکان ثبت تخفیف در ردیف فاکتور خرید و فروش
 • امکان ثبت اضافات و کسورات ذیل فاکتور
 • تعریف توضیحات پیش فرض ذیل فاکتور
 • امکان ثبت ردیف های نامحدود برای هر فاکتور
 • تعریف انبار و بازاریاب برای فاکتور
 • تعریف درصد عوارض و مالیات برای هر کالا
 • محاسبه خودکار مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور فروش
 • چاپ فاکتور فروش بر اساس فرمت وزارت دارایی
 • فروش اقساطی و قسط بندی و کنترل عملیات پراخت اقساط
 • ثبت فاكتور خرید تجمیعی بر اساس چند رسید انبار
 • ثبت فاكتور فروش تجمیعی براساس چند حواله انبار
 • صدور یک فاکتور از چند انبار متفاوت
 • صدور فاكتور فروش خدمات و کالا
 • صدور پیش فاكتور همراه با کلیه امکانات صدور فاکتور
 • امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش
 • نمایش مانده حساب و چک های وصول نشده مشتری در ذیل فاکتور فروش
 • و ..
 
نرم افزار خرید و فروش کاکتوس، مدل عممومی، فاکتور فروش

 

 نمونه چاپ فاکتور فروش نسخه ارائه شده وزارت دارایی

نرم افزار خرید و فروش کاکتوس،چاپ فاکتور فروش نسخه ارائه شده وزارت دارایی 

 گزارشات خرید و فروش

در این بخش کاربر می تواند هر ترکیبی از کلیه گزینه های مورد نظر را انتخاب و براساس آن گزارش مورد نیاز را تهیه نماید.

نمونه ای از این گزارشات عبارت است از:

 • انواع گزارشات خرید و فروش فاکتورها
 • انواع گزارش خرید و فروش کالاهای فاکتورها
 
 نرم افزار خرید و فروش کاکتوس، مدل عممومی، گزارش فروش
 
 • گزارش سود و زیان فروش برای هر کالا بر اساس قیمت خرید کالا
 • گزارشات فصلی خريد و فروش جهت ارائه به وزارت دارایی با فرمت وزارت دارایی
 • و...

 

سایر امکانات خرید و فروش

از دیگر امکانات این نرم افزار عبارت است از :

 • ارتباط برنامه خرید و فروش با سایر نرم افزارهای کاکتوس مانند حسابداری، چک و صندوق و انبارداری
 • ثبت سفارش مشتری و فاکتور فروش موقت
 • ثبت اطلاعات قراردادها
 • ثبت اطلاعات محموله
 • فاکتورفروش موقت
 • طراحی فرمت چاپی فاکتور فروش در مدل های متفاوت
 • نسخه فروشگاهی (POS) با امکان استفاده کامل از بارکد
 • صدور خودکار و نیمه خودکار سند حسابداری برای فاکتورهای خرید و فروش
 • همچنین صدور قبوض صندوق و چک براساس نحوه تسویه انتخاب شده در فاکتور
 • تهیه گزارشات از ثبت سفارشات مشتری و فاکتورهای فروش موقت و پیش فاکتور به صورت کلی و جزئی شامل اطلاعات کالاهای ثبت شده در هر یک
  نرم افزار خرید و فروش کاکتوس، مدل عممومی، تخفیف به مشتری
 
نرم افزار خرید و فروش - کاکتوس