| ورود
 
محصولات » نرم افزارهای عمومی » نرم افزار خزانه داری چهارشنبه,29 شهريور, 1396
 نرم افزار خزانه داری (چک و صندوق)

نرم افزار خزانه داری

کاکتوس - مدل عمومی

تچک و صندوق (خزانه داری) شامل دو بخش اصلی است:

 1. ثبت اطلاعات مربوط به وجوه نقد و گزارشات مربوطه
 2. ثبت اطلاعات مربوط به اسناد و گزارشات مربوطه

در قسمت وجوه نقد می توان اطلاعات قبض های دریافتی و پرداختی صندوق را ثبت نمود و براساس قبوض ثبت شده گزارشات مربوطه را تهیه نمود. در قسمت اسناد کلیه اطلاعات مربوط به ثبت اسناد دریافتی و پرداختی شامل چک، سفته،حواله های بانکی و ... را می توان ثبت نمود. این قسمت دارای گزارشگیری قوی براساس کلیه اطلاعات ثبت شده است. امکان چاپ چک های پرداختی نیز در این قسمت تعبیه شده است.

امکاناتی چون صدور رسید دریافت و پرداخت، صدور سند حسابداری خودکار از دیگر امکانات خزانه داری کاکتوس می باشد.

منوی چک و صندوق (خزانه داری) کاکتوس

نرم افزار خزانه داری کاکتوس، مدل عمومی

 ثبت اطلاعات وجوه نقد

 امکانات این قسمت عبارتند از: تعریف صندوق به تعداد نا محدود، ورود اطلاعات دریافت و پرداخت صندوق شامل: نوع قبض، نام صندوق، نام صندوقدار، دریافت کننده / پرداخت کننده وجه، تاریخ، مبلغ و توضیحات مورد نیاز، امکان ثبت قبوض صندوق ارزی با امکان تعریف ارز و نرخ تبدیل ارز برای هر تاریخ، چاپ رسید دریافت و پرداخت صندوق در سه نسخه گیرنده، صندوقدار و حسابداری و ...

نرم افزار خزانه داری( چک و صندوق) عمومی کاکتوس، دریافت و پرداخت صندوق

نرم افزار خزانه داری عمومی کاکتوس، رسید صندوق

گزارش قبوض صندوق

 در این قسمت می توان گزارش مورد نظر از قبوض صندوق را تهیه نمود این گزارش می تواند با انتخاب گزینه های تاریخ، نام صندوق، نام دریافت کننده، پرداخت کننده، انتخاب ارز مورد نظر، نام صندوق دار و . . . تهیه شود. جستجوی سریع قبوض صندوق و جستجوی قوی روی گزارشات ارائه شده از دیگر امکانات این بخش است.

ثبت اطلاعات اسناد در خزانه داری

امکانات این قسمت عبارتند از :

 • تعریف اطلاعات حساب های بانکی شامل: نام حساب، شماره حساب، شعبه، شهر و ...
 • تعریف دسته چک برای حساب های جاری
 • ثبت کلیه اطلاعات چک های دریافتی و پرداختی و سایر اسناد (چک پول، تضمینی، حواله بانکی، سفته و...) شامل: شماره دفتر، شماره سریال، شماره چک، شماره حساب، تاریخ سررسید، شعبه، نام بانک، شهر، مبلغ، دریافت کننده، پرداخت کننده، وضعیت، توضیحات و ...
 • امکان ثبت چک های امانی دریافتی و پرداختی
 • تعریف وضعیت های مختلف چک از جمله در حساب اسناد دریافتی یا پرداختی، در جریان وصول، وصول یا پرداخت شده، برگشت خورده، باطل شده، عودت داده شده، خرج شده، چک روز و وصول نقدی

نرم افزار خزانه داری عمومی کاکتوس، چک

 • چاپ چک با امکان تعریف انواع پیکربندی برای هر حساب
 • انواع رأس گیری چک های دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت اطلاعات چندین چک به صورت گروهی
 • امکان کپی اطلاعات یک چک برای چک دیگر
 • انجام عملیات خرج چک، واگذاری اسناد به بانک و ... به صورت گروهی 

 نمونه چاپ شده اطلاعات چک به روی برگه چک بانک صادرات

نرم افزار خزانه داری عمومی کاکتوس، چاپ چک 

گزارش اسناد خزانه داری

در فرم اصلی تهیه گزارشات چک، کاربر می تواند هر ترکیبی از کلیه گزینه های برنامه چک را انتخاب و بر اساس آن گزارش مورد نظر را تهیه نماید. نمونه از امکانات گزارش گیری در نرم افزار خزانه داری عبارت است از:

 • گزارش از چک های دریافتی و پرداختی به تفکیک انواع گزینه ها، مانند نوع چک، نام حساب بانکی مورد نظر، نام بانک، وضعیت چک
 • گزارش از چک های دریافتی و پرداختی با محدودیت انواع تاریخ مانند تاریخ سررسید، تاریخ ایجاد اطلاعات، تاریخ ویرایش اطلاعات، تاریخ وصول چک
 • گزارش از چک های دریافتی و پرداختی با محدودیت نام دریافت کننده و پرداخت کننده مورد نظر
 • و ...

از امکانات دیگر خزانه داری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • امکان مرتب سازی گزارشات به طور دلخواه
 • اعلام سررسید چک های دریافتی و پرداختی در هنگام ورود به برنامه
 • تعیین تعداد روزهای مورد نظر قبل از سررسید جهت اعلام سررسید

 

گزارشی از چک های دریافتی با انتخاب نام یک مشتری در محدوده تاریخ مورد نظر در زیر نمایش داده شده است.

نرم افزار خزانه داری عمومی کاکتوس، رسید صندوق

 

تصویر زیر فرم اصلی تهیه گزارشات اسناد دریافتی و پرداختی را نمایش می دهد. در این فرم تمامی گزینه های لازم جهت تهیه گزارش مورد نظر تعبیه شده است.

نرم افزار خزانه داری کاکتوس، مدل عمومی، گزارش اسناد

 سایر امکانات و ویژگی های خزانه داری کاکتوس

 • ارتباط برنامه چک و صندوق (خزانه داری) با سایر قسمت های نرم افزار کاکتوس منجمله حسابداری و خرید و فروش
 • صدور خودکار سند حسابداری برای قبوض صندوق و اسناد دریافتی و پرداختی
 • صدور سند حسابداری خودکار برای چک های امانی
 • انتقال کلیه گزارشات به Word و Excel
 • قابل نصب بروی انواع ویندوز
 • سازگاری با انواع چاپگر

جهت مشاهده برخی دیگر از نرم افزارهای کاکتوس، لطفا لینک های زیر را انتخاب کنید :

نرم افزار انبارداری

و ...

  

نرم افزارهای مالی اداری کاکتوس

نرم افزارهای مالی اداری کاکتوس، در مدل های عمومی و جامع، تحت بانک اطلاعاتی SQL Server عرضه می شود.

برای گردش کارهای سنگین، بانک اطلاعاتی SQL ، مطمئن و کارآمد است. به عنوان مثال، بانک اطلاعاتی SQL SERVER در برابر آسیب هایی چون قطعی برق و... ایمنی بالایی دارد.

نرم افزار های عمومی و جامع کاکتوس،تحت بانک  SQL SERVER ،می توانند تحت شبکه و به صورت چند کاربره کار کنند.

نرم افزارهای مالی اداری کاکتوس