نرم افزار انبارداری نرم افزار انبارداری عمومی کاکتوس
     | ورود
 
محصولات » نرم افزارهای عمومی » نرم افزار انبارداری چهارشنبه,29 شهريور, 1396
 نرم افزار انبارداری
نرم افزار انباداری - کاکتوس

نرم افزار انبارداری

کاکتوس - مدل عمومی

نرم افزار انبارداری کاکتوس شامل قسمت های اصلی تعریف اطلاعات کالا، ثبت رسید و حواله و تهیه گزارشات کاردکس و موجودی می باشد. طراحی کدینگ کالا به طور کامل در اختیار کاربر است و کاربر می تواند طبقات و سطوح مختلف کالا را در برنامه طراحی نماید.

این قسمت دارای امکانات زیادی جهت ثبت کالا در رسید و حواله می باشد.

کاربر می تواند براساس رسید و حواله های صادره انواع گزارشات کاردکس و موجودی مورد نیاز را تهیه نماید.

به علاوه کاکتوس آماده است تا گزارشات جدید و مورد نیاز مشتریان را در برنامه اضافه نماید.

همچنین در این نرم افزار انبارداری، امکاناتی مانند عملیات انبارگردانی، صدور رسید اول دوره خودکار، ثبت درخواست خرید و ... موجود است. 

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی

 

نرم افزار انبارداری - تعاریف اطلاعات پایه 

 • تعریف مراکز انبار به تعداد نامحدود
 • تعریف انبار به تعداد نامحدود برای هر مرکز
 • تعریف واحد های اندازه گیری
 • تعریف واحدهای معادل و ضرایب تبدیل واحد ها به یکدیگر
 • كد گذاری 4 سطحی کالا براساس استانداردهای ISO
 • ثبت بارکد برای هر کالا
 • تعریف حداقل و حداکثر موجودی برای هر کالا
 • امکان تعریف مشخصات ویژه مانند رنگ و سایز برای كالاها
 • امکان تعریف شماره سریال های دستگاه از یک نوع کالا
 • امکان تعریف کد تولید
 • امکان کپی نمودن کالاهای یک سطح برای سطح دیگر
 • امکان تخصیص سرفصل های حسابداری برای هر کالا به منظور استفاده از روش دائمی جهت حسابداری انبار
 • امکان تعریف نام دوم و نام خارجی برای هر کالا
 • تفکیک کالاها بر اساس هر انبار یا کلیه انبارها
 • امکان انتقال اطلاعات کالا از Excel به برنامه توسط شرکت کاکتوس
 • نمایش لیست کالا شامل اطلاعات کدکالا، نام کالا، واحد کالا، طبقات اول تا سوم کالا، قیمت خرید و ...،
 • جستجوی قوی به روی اطلاعات کالا و ارجاع به فرم تعریف کالا از طریق لیست کالا

فرم اطلاعات کالا شامل تعریف طبقات 1 تا 3 و ریز اطلاعات

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی، تعریف کالا

 

نرم افزار انبارداری - امکانات ثبت رسید و حواله

 • ثبت انواع رسید و حواله مانند: خرید،‌فروش، مرجوعی، اول دوره، امانی، انتقالی بین انبارها، تبدیل، تعدیل، تولید، انتقالی به واحدها و ...
 • صدور رسید اول دوره (تعدادی و ریالی) به طور خودکار براساس موجودی سال قبل
 • استفاده از چندین روش جهت ثبت کالا در رسید و حواله مانند انتخاب براساس نام، کد، بارکد، پیش کد و ...،
 • نمایش موجودی فعلی در هنگام انتخاب کالا
 • اعلام هشدار در هنگام رسیدن به کف سفارش
 • امکان کپی ردیف های یک رسید یا حواله در حواله ای دیگر
 • چاپ رسید، حواله و برگه خروج کالا و ...
 • امکانات درج بین اسناد انبار
 • صدور خودکارسند حسابداری برای انواع رسید و حواله انبار، در روش دائمی
 • امكان تعریف و استفاده از بارکد در صدور رسید و حواله انبار
 
فرم ثبت اطلاعات در رسید انبار
 
 

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی، رسید و حواله

نمونه فرم چاپی برگه خروج کالا

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی، برگه خروج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار انبارداری - گزارشات انبار

در فرم اصلی تهیه گزارشات انبار تمامی گزینه های لازم برای تهیه انواع و اقسام گزارشات مقداری و ریالی انبار تعبیه شده است. برخی از این گزارشات عبارتند از:

 • انواع گزارشات كاردكس و موجودی مقداری كالا با محدود کردن: تاریخ، ارسال کننده و دریافت کننده کالا، طبقه بندی کالا به صورت کد اول و دوم و سوم و سایر گزینه ها ...
 • ارائه گزارشات به تفكیک هر انبار و سرجمع انبارها
 • گزارشات كاردكس و موجودی ریالی به روش میانگین موزون، فایفو و لایفو
 • گزارش گیری بر اساس بیش از یک واحد اندازه گیری
 • امکان تهیه گزارشات بر اساس سه واحد متفاوت تعریف شده برای هر کالا به عنوان مثال: متر مربع، کارتن و پالت جهت بازرگانی کاشی و سرامیک
 • گزارش از كالاهای زير حداقل موجودی‌
 • گزارش از کالاهای فاقد موجودی
 • لیست تحویل گیرندگان کالا و ...
 • تهیه گزارشات براساس مشخصات ویژه کالا مثلا رنگبندی و سایز بندی در پوشاک، و غیره

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی،گزارشات انبار

 نمونه گزارش کاردکس مقداری کالا

 

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی،کاردکس کالا

 نمونه گزارش موجودی مقداری ریالی کالا

 

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی، گزارش موجودی کالا

نرم افزار انبارداری - سایر امکانات

 • عملیات انبارگردانی همراه با رسید و حواله تعدیل و مغایرت آخر دوره به طور خودکار
 • قابلیت ارتباط برنامه با دستگاه های بارکد خوان
 • امکان ثبت درخواست های کالا و درخواست های خرید
 • ثبت خودکار اطلاعات ردیف درخواست كالا در درخواست خرید
 • ثبت خودکار اطلاعات ردیف درخواست خرید كالا در يک يا چند سند رسيد انبار قبلی يا جدید
 • عملیات کنترل اسناد انبار جهت گزارش از اشکالات ثبتی کاربر
 • امکان رسید کالاهای متفاوت به انبارهای متفاوت در یک سند رسید انبار
 • امکان خروج کالاهای متفاوت به انبارهای متفاوت در یک سند حواله انبار
 • ارتباط برنامه انبارداری با سایر نرم افزارهای کاکتوس منجمله حسابداری و خرید و فروش،
 • انتقال کلیه گزارشات انبارداری به Word و Excel
 • قابل نصب بروی انواع ویندوز
 • سازگاری با انواع چاپگر

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی، درخواست خرید

 در این برنامه کلیه امکانات بارکد شامل: ثبت بارکد در تعریف کالا، چاپ بارکد، انتخاب کالا از طریق بارکد در رسید و حواله، نمایش بارکد در فرم ها و چاپ های موجود، انتخاب بارکد کالا جهت تهیه گزارشات و ... موجود می باشد.

 

نرم افزار انبارداری کاکتوس، مدل عمومی، بارکدخوان

نرم افزار انبارداری - کاکتوس