| ورود
 
لیست قیمت چهارشنبه,29 شهريور, 1396

نـــــرم افـــزارهــا

ســـــــاده

عمــومـــی

جـــامع

(Access - VBA)

(SQL SERVER - VBA )

(SQL SERVER - C#)

ساده 1

ساده 2

ساده 3

نرم افزار فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروشگاهی)        

/ 2,000,000 /

/ 3,000,000 /

نرم افزار بازرگانی
(شامل حسابداری، انبارداری، خرید و فروش، چک و صندوق)

2,500,000

3,500,000

4,500,000

10,000,000

20,000,000

نرم افزار صنعتی
(شامل حسابداری، انبارداری، خرید و فروش، فرمول تولید، قیمت تمام شده، چک و صندوق)

    

6,500,000

15,000,000

 

نرم افزار حسابداری

1,500,000

2,000,000

2,500,000

5,000,000

10,000,000

نرم افزار گزارشات مدیریتی        

2,500,000

نرم افزار انبارداری

1,500,000

2,000,000

2,500,000

5,000,000

10,000,000

نرم افزار انبارداری و تولید

      

10,000,000

 

نرم افزار خرید و فروش
(به انضمام انبارداری)

 

 

 

3,000,000

6,500,000

12,000,000

نرم افزار خزانه داری
(چک و صندوق)

 

 

  2,000,000

3,000,000

6,000,000

نرم افزار حقوق و دستمزد

 

 

 

7,000,000

   

نرم افزار وام و قرض الحسنه
(به انضمام حسابداری، چک و صندوق)

    

4,500,000

   

نرم افزار دبیر خانه و بایگانی

      

4,000,000

 

نرم افزار پخش مویرگی

    

4,500,000

16,000,000

 

نرم افزار پیمانکاری

 

 

 

4,500,000

10,000,000

 
نرم افزار بازرگانی و حمل و نقل       

10,000,000

 

نرم افزار انبارهای عمومی

       15,000,000  

نرم افزار فروشگاه های زنجیره ای

       13,000,000  

نرم افزار اموال مقداری

       10,000,000  

توضیحات:


- قیمت ها به ریال و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
- هر نسخه از نرم افزار با قفل سخت افزاری عرضه می شود.
- هزینه پشتیبانی براساس تعرفه های رایج شرکت صورت می گیرد.
- قیمت های فوق برای نصب به روی یک کامپیوتر است، در صورت نصب برنامه به روی بیش از یک کامپیوتر، بابت کامپیوترهای بعدی هزینه می گردد.
این هزینه براساس نوع سفارش نرم افزار و تعدد کاربری مشخص می شود.